Blogy

Přirozený řád života

Začněme citací od Jana Amose Komenského z Labyrintu světa a ráje srdce: „Viděl jsem před sebou tento svět jako nějaký převeliký hodinný nástroj složený z rozličných viditelných i neviditelných materií a však…
Více...

S kulturním marxismem na věčné časy… nebo na Darwinovu mez?

Jednou z věcí, která štěpí nejen českou společnost, jsou ideje kulturního marxismu (definice je dále v textu), jejich medializace a prosazování v myšlení, umělecké tvorbě, politice a legislativě. V čem…
Více...

Potřebujeme nadvládu ideologií?

V reakci na novoroční projev prezidenta (zde) jsme zdůraznili, že „marketing politických stran je postaven na staré dobré strategii ‘rozděl a panuj‘ a vypjatou argumentací štve proti sobě nejrůznější skupiny…
Více...

Neptej se, co může udělat tvá zem pro tebe. Ptej se, co ty můžeš udělat pro svoji zem.

Naposledy použil tento autoritativní „požadavek reciprocity“ mezi státem a občanem John Fitzgerald Kennedy ve svém inauguračním projevu. Tato výzva byla pochopitelně určena domácímu publiku. Má někdo důvod a právo požadovat…
Více...