Archiv pro rubriku: Kdo jsme

Předsednictvo Hnutí

Jan Dubanič

Narodil jsem se v roce 1974 v Ústí nad Labem. Mám zkušenosti z oblasti bankovnictví, obchodu a posledních 16 let se také věnuji osobnímu rozvoji a terapiím jak osobním, tak firemním. Pomáhám lidem v návratu ke své přirozenosti a síle a firmám nastavit pravidla tak, aby dosáhly svých vizí a současně vytvářely přátelské prostředí nejen pro své zaměstnance.

Jsem přesvědčený, že naše společnost se může změnit a je jen potřeba, aby do politiky vstupovali slušní lidé, kteří ji chápou jako službu společnosti. A slušných lidí je naštěstí v naší společnosti ještě hodně.

Jsem velice rád, že se můžu podílet na vzniku nového hnutí, jež můžeme postavit na hodnotách a pravidlech, ve které věřím a které jsou, dle mého názoru, univerzální pro celou společnost. Je to něco, v čem vidím smysl.

Anita Beganyová

Vystudovala jsem Sociální a kulturní antropologii. I přestože jsem několik let pracovala na Katedře antropologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, oboru jsem se věnovala spíše prakticky. Od roku 2008 působím v neziskovém sektoru, v posledních letech zejména v oblasti vězeňství a trestní politiky. Pracuji jako ředitelka PR v RUBIKON Centru. Cílem mým a mých kolegů je integrace lidí s trestní minulostí do společnosti, což vyžaduje práci v několika směrech: zdola – skrze uschopňování a osamostatňování samotných klientů, skrze kultivaci prostředí legislativního i společenského a shora – skrze vytváření legislativy. První úroveň jsem vyzkoušela, nazrává čas na tu další.

Jako kohokoliv jiného mě na mé životní cestě ovlivnila řada lidí. Kromě mých nejbližších to byla zejména Ernestína Velechovská a její učení. Znáte to, když Vám do života vstoupí situace, které již nejste schopní uchopit svým běžným rozumem, a nutí Vás ke změně, začnete hledat „jinde“. Hledáte hlubší pochopení, skrytou podstatu toho, co se děje. A takovou hloubku mi ukazují mnozí, tu nejhlubší však Ernestína, alespoň v mém vnímání.

Poznání podstaty Života však není samoúčelné, poznání pro poznání ničemu neslouží, až když jej vneseme do toho, co a jak žijeme, teprve pak skrze nás slouží(me), v tom nejlepším slova smyslu, sobě i druhým. A je-li v mých možnostech sloužit dokonce většímu počtu lidí, je to má povinnost. Povinnost spojená s odpovědností, protože cítím odpovědnost za to, co se ve mně i kolem mě (a vzdálenost v tomto případě není důležitá) děje.

Lucie Meškanová

Původně jsem vystudovala právo, ale Život se mnou měl jiné plány. Nejprve jsem se seznámila s nenásilnou komunikací a mediací, poté absolvovala pětileté výcviky v práci s traumatem. Pro můj duchovní rozvoj bylo zásadní setkání s Ernestínou Velechovskou.

V současné době pořádám semináře osobního rozvoje a provázím lidi proměnou. Vím, že k tomu, aby bylo skutečně dosaženo změny v životě každého z nás, je nutné NAHLÉDNOUT – POZNAT – ŽÍT. To znamená krok za krokem, začít dělat věci v každodennosti, JINAK.

Je mi velkou ctí, že se mohu jako členka této skupiny podílet na tvorbě moudré a pravdivé společnosti.

Jaroslav Kuchař

Již dvacet let se pohybuji v oblasti strategického poradenství s cílem pomoci získat či udržet českým firmám konkurenceschopnost, která je založena na dodávání reálné a očekávané hodnoty zákazníkům. Základní myšlenka charakterizující můj přístup je jednoduchá: dělat „správné věci“ je prvotní, dělat „věci správně“ je druhotné.

„Náhodou“ jsem byl v roce 2010 u založení a realizace projektů iniciativy Vyměňte politiky.cz, což mi pomohlo pochopit, jak kriticky důležitý je zájem občanů o veřejný prostor a kam to vede, pokud je tento zájem slabý.

Vývoj v posledních letech mne přivedl k závěru, že pouhý občanský aktivismus nestačí. Propojení ekonomické a politické moci – proti zájmu občanů – dosáhlo takové úrovně, že pouhý tlak „zespodu“ nic nezmění. Pro realizaci potřebných změn je v této fázi nezbytné usilovat o politický mandát.

 

Jan Michael Kubín

Narodil jsem se 10. 11. 1963 v Praze, kde žiji. Během života jsem dospěl k následujícímu životnímu mottu: „Poznávejme spojené a spojujme poznatelné“. Proto jsem rád přijal tu možnost spolupodílet se na vzniku něčeho, co může pomoci alespoň částečně ovlivnit dění v naší společnosti.

Mé vzdělání, pracovní a podnikatelské zkušenosti jsou v oblastech obchodu, výroby, vzdělávání, poradenství a řady dalších činností z několika oborů, které u mne vyústily v sepsání universální komunikační teorie pod názvem PANSOFIA.

Dlouhodobě spolupracuji s řadou kolegů doma i v zahraničí. Podnikám v oborech podpory zdraví, vzdělávání dětí, osobního a firemního poradenství a chemické výroby.
www.pansofia.cz