Pro média

Sídlo a korespondenční adresa Hnutí

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI (CESTA)
Gercenova 856/3
102 00 Praha
IČ: 05754577
cesta@hnuticesta.cz
www.hnuticesta.cz

Představení hnutí CESTA

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI (CESTA) je nově vzniklým hnutím, které pod číslem 3 kandiduje ve volbách do Poslanecké sněmovny 2017. Svou působností ve 13 krajích usiluje o změnu na politické scéně s cílem společně hájit zájmy všech občanů, ve státě, který jim zajistí svobodný, stabilní a bezpečný život.

Vizí hnutí CESTA je odpovědná společnost sounáležitosti, tedy vytvořit co nejlepší podmínky pro svobodný, odpovědný, tvořivý a šťastný život jednotlivců, rodin a komunit.

Ve svém volebním programu se hnutí zaměřuje na sedm Klíčových oblastí, postavené na devíti Principech k dosažení svobodné společnosti.

Klíčové oblasti volebního programu:

  • PROSPERITA – cestou skutečné podpory malého a středního podnikání a zaměstnanosti.
  • SOUNÁLEŽITOST – cestou ochrany a podpory tradiční rodiny, kultury a přírody.
  • SVOBODA – cestou obnovení demokracie a občanských svobod.
  • ODPOVĚDNOST – cestou decentralizace, deregulace a štíhlého státu směrem ke svobodě a odpovědnosti.
  • SPRAVEDLNOST – cestou skutečné rovnosti před zákonem, hledání pravdy a zjednodušení právního řádu.
  • ZDRAVÍ  – cestou prosazení preventivního zdravotnictví, důrazem na vyléčení nikoli léčení, léčbu příčin, ne příznaků  a zvýšení spoluodpovědnosti člověka za své zdraví.
  • BEZPEČNOST – cestou posílení armády a kritické infrastruktury státu, pevných hranic a vyšší soběstačnosti.

Základní Principy pro dosažení svobodné a prosperující společnosti jsou Svoboda spojená s odpovědností, Mírová řešení, Otevřená komunikace, Decentralizace, Soběstačnost, Udržitelnost, Zachování vlastních kulturních tradic a identity, Podpora rodiny a péče o děti, Rovnocennost uplatňování práv i povinností.

Důležitou součástí aktivit hnutí CESTA je projekt chcemevedetproc.cz, jehož podstatou je hledání a odkrývání skutečných příčin problému ve společnosti včetně aktuálních kauz, které významně narušují svobodu občanů, demokracii nebo prosperitu České republiky.

Myšlenka založení Hnutí se zrodila v hlavách pěti zakladatelů (v současnosti členů předsednictva hnutí CESTA), v čele s Jaroslavem Kuchařem, který je v současnosti lídrem Hnutí. Hlavním motivem pro založení tohoto hnutí byla dlouhodobá nespokojenost s nezdravým stavem společnosti a stavem politiky.

Další komunikační kanály hnutí CESTA a projektu Chceme vědět PROČ:
FACEBOOK
VIDEA

Kontakt pro média:

Pro získání více informací, prosím, kontaktujte:
Jaroslav Kuchař, předseda hnutí a vedoucí pro komunikaci s médii
Email: jaroslav.kuchar@hnuticesta.cz, GSM: 603 506 557