Členství v Hnutí

Když jste došli až sem, nejspíše:

  • souzníte s hodnotami Hnutí a jsou vám blízké všeobecné hodnoty lidství
  • souhlasíte s naší diagnózou stavu společnosti
  • sdílíte naší vizi „Odpovědné společnosti sounáležitosti“

Pak zbývají tři poslední otázky:

  • Chcete se s námi aktivně podílet na jejím vytváření?
  • Jste ochotni přiložit ruku k dílu a vnímat to jako službu celku?
  • Jste připraveni táhnout za jeden provaz a mít z toho radost?

Pokud jste na všechny otázky odpověděli „ano“: