Podpořte nás

Velice si ceníme, že jste zavítali i na tuto stránku.

Jste si vědomi, že ani sebelepší program sám o sobě  nestačí. K jeho prosazení je potřeba dostatečný realizační potenciál: funkční organizační struktura a její zázemí, dostatek členů s manažerskými schopnostmi a odbornými znalostmi a v neposlední řadě dostatek prostředků na provoz i volební kampaň. To vše nyní budujeme.

Naší podporou projevíte občanskou odvahu a zájem o skutečnou proměnu společnosti. I ta nejdelší cesta začíná prvním krokem. Přidáte se?

 

Pravidla poskytování darů

Peněžité dary lze poskytnout pouze bezhotovostním převodem na účet Hnutí vedený u Fio banky a.s. Není také možné vložit peníze na uvedený účet na přepážce. Číslo transparentního účtu je

7777 222 333/2010

Specifika platebního příkazu: jako variabilní symbol uveďte své datum narození ve formátu ddmmrrrr (v případě, že darujete jako fyzická osoba) nebo své IČ (v případě, že darujete jako právnická osoba). V platebním příkazu je třeba vždy uvést jako účel platby „DAR“ do pole „zpráva pro příjemce“.

U darů nad 1000 Kč*

je podle zákona nejprve nutné uzavřít darovací smlouvu.

  1. Stáhněte si, prosíme, příslušný vzor darovací smlouvy buď pro fyzické nebo právnické osoby.
  2. Darovací smlouvu vyplňte, dvakrát vytiskněte a podepište. V případě dotazů kontaktujte, prosíme, Hlavní kancelář hnutí na emailové adrese podpora@hnuticesta.cz
  3. Oba výtisky doručte do hlavní kanceláře hnutí k potvrzení. V případě potřeby se na formě doručení s Vámi domluví Hlavní kancelář hnutí na na stejné emailové adrese.
  4. Podepsaný originál smlouvy Vám zašleme zpět.
  5. Nyní nám můžete zaslat Váš dar dle pravidel  uvedených výše.

 

 U darů do 1 000 Kč včetně

není třeba darovací smlouvu uzavírat. Tyto dary lze zaslat přímo bezhotovostním převodem na výše uvedený transparentní účet.Je třeba přitom dodržet „pravidla pro poskytování darů“ s tím, že dle zákona je ještě nutné uvést do poznámky místo trvalého bydliště (město). Zpráva pro příjemce pak může vypadat například takto: „DAR, České Budějovice“.

Poskytnutím daru dle zákona souhlasíte se zveřejněním poskytnutých údajů (jméno a příjmení / firma, datum narození / IČ, město / sídlo) na transparentním účtu a na stránkách Hnutí. V případě Vašeho zájmu Vám vystavíme potvrzení o přijetí daru.

 

* Fyzické osoby (zaměstnanci, OSVČ) mohou o hodnotu daru snížit základ daně z příjmů, pokud úhrnná hodnota darů v daném roce přesahuje 2 % základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. Od základu daně lze takto odečíst nejvýše 15 % hodnoty základu daně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *