Na první pohled je Istanbulská úmluva potřebná věc. Ochránit ženy a děti před domácím násilím, s tím přece musí souhlasit každý.

Ano, ale... proč je tady taková enormní snaha IÚ přijmout, když:

  • všechna ustanovení postihující pachatele trestných činů máme v našem právním rádu,
  • máme programy prevence, jasnou judikaturu, péči o oběti i programy pro viníky (určitě je co zlepšovat)?

(úmluvu v českém jazyce si můžete stáhnout například zde)

 

Co je tedy ve skutečnosti za prosazováním Istanbulské úmluvy? Co je to "navíc", co nám vadí?

Nic pěkného.Tato smlouva:

  • zaváže signatáře (a tedy i Českou republiku) k prosazování ideologie genderu, která jde proti Přirozenému Řádu
  • předá mnoho kompetencí nadnárodním strukturám (GREVIO) a do rukou neziskových organizací, které budou mít finanční i ideologický zájem být “papežštější než papež”  
  • ruku v ruce s dalšími připravovanými předpisy a nařízeními systematicky útočí na tradiční rodinu a kulturu jako základů přirozené soudržnosti společenství
  • vzhledem k obecnosti a nejasnému výkladu může být snadno zneužitelná
  • prolamuje některé principy právního řádu
  • odporuje některým ustanovením mezinárodního práva

Zdá se vám to poněkud přitažené za vlasy?

Tak vězte, že proti přijetí se vyjádřilo více jak 300 neziskových organizací po  Evropě. Istanbulskou úmluvu odmítl Ústavní soud Bulharska. U nás se negativně vyjádřila Česká advokátní komora, Unie rodinných advokátů(!), Národní centrum pro rodinu, Česká biskupská konference... Zajímá vás proč? Pro první přiblížení si pročtěte toto ZDŮVODNĚNÍ

 Chcete vědět více?

1. Můžete si prohlédnout či poslechnout videa, vesměs přednášky odborníků, na našem youtube kanálu zde.
2. Stejně tak si můžete přečíst několik článků a shlédnout jedno video z naší "dílny": 

3. Dále uvádíme externí odkazy na zajímavá videa a texty k této tématice:  

4. Související témata