Je dobře, že divadelní představení Vaše násilí a naše násilí vzbudilo takový ohlas a mediální diskuzi. Smutnější je, že každý má potřebu se přidat na jednu či druhou stranu a utloukat protivníky často jen pseudoargumenty. Aniž by si lámal hlavu, o co tady jde především.

George Soros přišel se spásnou myšlenkou, jak „zachránit“ Evropu. Když se však na jeho „nový“ nápad podíváme z trochu jiného úhlu a v širších souvislostech, zjistíme, že je to stále ten stejný plán, vedoucí Evropu do záhuby.

Pokud by Marrákešská deklarace byla ojedinělým dokumentem nezapadajícím do celkového kontextu politické agendy EU, možná by se nad ní dalo mávnout rukou. Jenže není.

Jde o deklaraci, prohlášení, které se podává jako boj s nelegální migrací, což je svým způsobem pravda. Když se ale podíváme, jak chtějí představitelé EU s nelegální migrací bojovat, tak zjistíme, že MAJÍ PŘIPRAVENOU STRATEGII, KDY SE Z NELEGÁLNÍ MIGRACE SKRZE NAŘÍZENÍ A ZÁKONY STANE MIGRACE LEGÁLNÍ. A nepočítá se zde s žádnou horní hranicí pro množství přistěhovalců, které by EU byla schopna pobrat. O EU tu vůbec, ale vůbec nejde.

Vypadá to, že výrok Jiřiny Šiklové „raději se budu mýlit s USA než mít pravdu s Ruskem“ v posledních dnech s kauzou novičok dostává novou, šílenější podobu. Kam až může vést ideologizace zahraniční politiky?

Tento týden mě zaujala reakce jednoho čtenáře na článek, který byl uveřejněn na Novinky.cz. Tento článek se věnoval integraci uprchlíků do německé společnosti a vyzněl negativně, tj, že se integrace nedaří. Autor na konci uvedl jako zdroj Der Spiegel. To čtenáře překvapilo a tento primární článek si vyhledal; nevěřil, že by Der Spiegel uveřejnil takto negativní článek.

Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu, tedy nejvyšší strážce demokracie u nás, se dopouští logických chyb a v konečném důsledku tak hrozí, že bude svými rozhodnutími podporovat antidemokratické procesy, jako například cenzuru.