Poskytnutím i sebemenšího daru přispějete k dosažení naší vize - svobodné, odpovědné společnosti sounáležitosti. Veškeré příjmy a výdaje týkající se hospodaření a volební kampaně hnutí CESTA jsou veřejně přístupné na našich transparentních účtech.
Další informace najdete ve výroční zprávě a na našich webových stránkách.

Peněžité dary lze poskytnout pouze bezhotovostním převodem na účet č. 7777 222 333/2010, vedený u Fio banky, a.s. Darovat můžete jako fyzická nebo právnická osoba (firma).

U darů do 1000 Kč stačí zadat platební příkaz dle následujících instrukcí:
Číslo účtu: 7777 222 333/2010
Variabilní symbol (VS): Vaše datum narození (fyzická osoba) nebo IČO (právnická osoba)
Zpráva pro příjemce: DAR plus obec trvalého bydliště (fyzická osoba) nebo sídla firmy (právnická osoba) např. DAR, Praha
V případě vašeho zájmu vám rádi vystavíme potvrzení o přijetí daru.

U darů nad 1 000 Kč lze jejich hodnotu odečíst od daňového základu. Na základě vyplnění Vašeho emailu Vám rádi zašleme podrobné informace.

Jsem

Následující údaje budeme potřebovat pro administraci daru od Vás jako fyzické osoby. Vyplněním údajů v tomto formuláři tuto administraci zjednodušíte a urychlíte.  

Následující údaje budeme potřebovat pro administraci daru od právnické osoby. Vyplněním údajů v tomto formuláři tuto administraci zjednodušíte a urychlíte.