Poskytnutím i sebemenšího daru přispějete k dosažení naší vize - svobodné, odpovědné společnosti sounáležitosti. Veškeré příjmy a výdaje týkající se hospodaření a volební kampaně hnutí CESTA jsou veřejně přístupné na našich transparentních účtech.
Další informace najdete ve výroční zprávě a na našich webových stránkách.

Peněžité dary lze poskytnout pouze bezhotovostním převodem na účet č. 7777 222 333/2010, vedený u Fio banky, a.s. Darovat můžete jako fyzická nebo právnická (OSVČ, firma) osoba.

U darů do 1000 Kč stačí zadat platební příkaz dle následujících instrukcí:
Číslo účtu: 7777 222 333/2010
Variabilní symbol (VS): Vaše datum narození (fyzická osoba) nebo IČO (právnická osoba)
Zpráva pro příjemce: DAR plus obec trvalého bydliště (fyzická osoba) nebo sídla firmy (právnická osoba) např. DAR, Praha
V případě vašeho zájmu vám rádi vystavíme potvrzení o přijetí daru.

U darů nad 1 000 Kč lze jejich hodnotu odečíst od daňového základu. Na základě vyplnění
Vašeho emailu Vám rádi zašleme podrobné informace.

Jsem