Zde předkládáme výroční finanční zprávy o hospodaření Hnutí.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018