Zde předkládáme výroční finanční zprávu o hospodaření Hnutí za první rok našeho fungování, rok 2017.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017