Stanovy jsou základní dokument, který stanovuje cíle, způsob organizace, způsoby rozhodování, přijímání členů, nominování kandidátů a další náležitosti souvidejících s provozem hnutí. 

STANOVY - SCAN ORIGINÁLU

K prohlédnutí a stažení:

ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA                ETICKÝ KODEX  ČLENA HNUTÍ