Tisková zpráva ze dne 8. 3. 2019

HNUTÍ CESTA POSÍLÁ DO KVĚTNOVÝCH VOLEB ANTONÍNA BAUDYŠE MLADŠÍHO (Ke stažení zde)

Na kandidátní listině hnutí CESTA pro volby do Evropského parlamentu se objevil na první pozici Antonín Baudyš, syn bývalého ministra obrany Antonína Baudyše. CESTA míří do Bruselu s programem v jistém smyslu ještě radikálnějším, než je czexit. Nepožaduje totiž vystoupení z Unie, ale revizi či dokonce anulování Lisabonské smlouvy. „Přijetím Lisabonské smlouvy se totiž z Evropské unie stal místo dobrého sluhy špatný pán, a nejen pro ČR,” říká Antonín Baudyš, lídr kandidátky hnutí CESTA.

Záměrem Hnutí v Evropském parlamentu je proto dosažení stavu, kdy bude obnoven princip jednomyslnosti v základních agendách dotýkajících se všech členských zemí (například společný hospodářský prostor či ochrana vnějších hranic) a vše ostatní bude podřízeno principu dobrovolnosti. Včetně přijímání eura. Předseda Hnutí Jaroslav Kuchař říká, že „můžeme vystoupit z Evropské unie, ale nemůžeme vystoupit z Evropy.“ CESTA považuje vystoupení z Evropské unie za krajní prostředek, připadající v úvahu pouze v případě, že by byla ohrožena bezpečnost či bytostné zájmy občanů naší země.

Lídr kandidátky Antonín Baudyš je znám převážně z youtube a alternativních médií. Dlouhodobě komentuje zahraniční politiku, kritizoval vyšetřování událostí z 11. září 2001, zničení Libye letectvem některých členských zemí NATO, stejně jako skryté podporování Islámského státu Západem.

Cesta odpovědné společnosti, založená před dvěma lety, velmi kriticky posuzuje rostoucí vliv nadnárodních korporací na politické rozhodování a považuje ho za zásadní riziko ohrožující podstatu demokracie. Jako odpověď na tento trend je pilířem jejího programu decentralizace, kterou vidí jako jedinou funkční reakci na globalizaci a propojování politické a ekonomické moci. V decentralizovaném světě je ovšem základní podmínkou odpovědnost a právě k té Cesta občany vyzývá, namísto toho, aby je podplácela či nabízela nesplnitelné sliby.

Řešení obrany státu spatřuje v přerodu expediční armády na armádu teritoriální a v postupném přechodu na švýcarský model obrany. CESTA nesouhlasí s migrační politikou Unie, ve školství odmítá inkluzi, pokud není reálné, že se hendikepované dítě “dotáhne” ke třídě. Prosazuje pojetí rodiny jako vztahu otce, matky a dítěte, hledá formy zemědělství šetrné k půdě a vodě.

Za klíčové principy organizování společnosti považuje rovnováhu mezi právy a povinnostmi, stejně tak i svobodou a odpovědností. Porušování těchto principů vede vždy k problémům a destabilizaci společnosti. Cestu k nápravě naopak vidí ve směřování k přirozenosti, přirozenému řádu, který člověk nestvořil, ale může ho pouze poznávat a respektovat.

Dalšími kandidáty Hnutí na předních místech jsou Jan Dubanič, Jan Michael Kubín, Kateřina Vašáková a Vojtěch Drahoňovský.