„Civilizace kolabují na těch faktorech, na kterých vyrostly.“
Miroslav Bárta, egyptolog


Již delší dobu pozorujeme, že současná společnost vážně churaví. Její hlavní motory růstu přestávají fungovat a naopak vedou postupně do destrukce. Ptáte se: „Proč a jak se to mohlo stát?“

První pohled vychází ze skutečnosti, že naše společnost byla a je založena na dvou motorech: tržní ekonomice a přirozeném právu realizovaném zastupitelskou demokracií. Oba motory, které „naskočily“ nástupem novověku, vytvořily podmínky zajišťující občanům možnost růstu, budování rodin, firem, a do té doby nevídaný blahobyt a využívání získaných svobod.

V průběhu doby však oba motory ztrácely výkon a dnes jsou před kolapsem. Ne snad z důvodu „opotřebení“, ale z důvodů daleko vážnějších: samotný princip jejich fungování je významně narušen.

První motor – tržní liberální ekonomika – byl koncipován jako soutěž souměřitelných vedle sebe podnikajících subjektů na trhu, což je možné si představit jako horizontálu. V současnosti koncentrace a monopolizace trhu dosáhla takové úrovně, že nadnárodní giganti ovládají celé resorty od surovinových zdrojů, přes zpracování a výrobu, distribuční sítě až po servis a likvidaci produktů. Tento motor tržní ekonomiky se dostává díky nesouměřitelnosti konkurujících si subjektů do kolapsu. Signály jsou vidět všude kolem nás. Monopolizací se ekonomika přetváří do podoby vertikály, a to je destruktivní.

Druhý motor – zastupitelská demokracie – má také vytvářet podmínky pro občana a jeho růst. Smyslem tohoto nástroje ve společnosti je, že si občan volí svého zástupce, který má vytvářet vhodné podmínky v jeho obci, regionu, státu či Evropě. Zástupce má hájit zájmy svého občana. Tento motor je koncipován naopak jako vertikála, což znamená, že občan zná svého zastupitele, který je mu odpovědný. Realita? Když to zjednodušíme, tak v současnosti se politika zvrhla na jedinou otázku položenou jednou za čtyři roky občanovi: „Jsi vpravo, nebo vlevo?“ Tento motor se změnil v horizontálu, tj. soubor nikomu neodpovědných, ideologicky manipulativních, spolu soupeřících politických stran, který pracuje v zájmu nevolených a nikomu neodpovědných, samozvaných „ekonomických elit“ a proti občanům. Kontrolní mechanismus voleb v rukách občanů tím byl znehodnocen. Politikům je vlastně jedno, zda půjdeme volit. Oni vědí, že se vždy nějak dohodnou na další volební období bez možnosti občanské kontroly.

Druhý pohled na nemocnou společnost vychází ze stavu poznání člověka. Ten je dán úrovní znalostí a dovedností, které vycházejí z kombinace poznatků ve vědě, filozofii a víře. Člověk doufal, že v novověku mu poznání přinese blahobyt, štěstí, spokojenost a mír.

Zatímco v oblasti technické a technologické jsou jeho očekávání uspokojena měrou vrchovatou, v oblasti humánní je to bez nadsázky katastrofaDlouhodobě dochází ke značné ideologické manipulaci, která vede k zásadní dezorientaci významné části občanů a nevědomému přijetí principu „rozděl a panuj“. V tomto smyslu je zotročuje a je přímou cestou k válkám a násilí. Jedním z dalších vážných důsledků je v našem kulturním prostředí bezbřehý individualismus a bez-alternativní orientace na konzum. Dále pak ztráta kulturní identity, vědomí sounáležitosti a smyslu bytí.

To vše se dá shrnout do poznatku, že se naše společnost odklonila od respektu k přirozenému řádu.