Již dvacet let se pohybuji v oblasti strategického poradenství s cílem pomoci získat  či udržet českým firmám konkurenceschopnost, která je založena na dodávání reálné hodnoty zákazníkům. 

Základní myšlenka charakterizující můj přístup je jednoduchá: dělat „správné věci“ je prvotní, dělat „věci správně“ je druhotné.

„Náhodou“ jsem byl v roce 2010 u založení a realizace projektů iniciativy Vyměňte politiky.cz, což mi pomohlo pochopit, jak kriticky důležitý je zájem občanů o veřejný prostor a kam to vede, pokud je tento zájem slabý.

Vývoj v posledních letech mne přivedl k závěru, že pouhý občanský aktivismus nestačí. Propojení ekonomické a politické moci – proti zájmu občanů – dosáhlo takové úrovně, že pouhý tlak „zespodu“ nic nezmění. Pro realizaci potřebných změn je v této fázi nezbytné usilovat o politický mandát.