Narodil jsem se v roce 1974 v Ústí nad Labem. Mám zkušenosti z oblasti bankovnictví, obchodu a posledních 16 let se také věnuji osobnímu rozvoji a terapiím jak osobním, tak firemním. 

Pomáhám lidem v návratu ke své přirozenosti a síle a firmám nastavit pravidla tak, aby dosáhly svých vizí a současně vytvářely přátelské prostředí nejen pro své zaměstnance.

Jsem přesvědčený, že naše společnost se může změnit a je jen potřeba, aby do politiky vstupovali slušní lidé, kteří ji chápou jako službu společnosti. A slušných lidí je naštěstí v naší společnosti ještě hodně.

Jsem velice rád, že se můžu podílet na vzniku nového hnutí, jež můžeme postavit na hodnotách a pravidlech, ve které věřím a které jsou, dle mého názoru, univerzální pro celou společnost. Je to něco, v čem vidím smysl.