Pocházím z Českých Budějovic. Miluji svou rodinu! Mám kolem sebe spoustu krásných lidí, kteří mi jsou oporou a inspirací na mé cestě. V životě se dotýkám krásy, stejně jako temných chvil.

Poznala jsem osudy mnohých, kteří duchaplně život oslavují, i těch, pro které je život zátěží. Žiju v Praze. Vystudovala jsem sociální a kulturní antropologii a mám mnohaleté zkušenosti z neziskového sektoru. Osud druhých a stav společnosti a světa mi nikdy nebyly lhostejné. 

Přes 20 let, s drobnými přestávkami, se věnuji osobnímu rozvoji. Absolvovala jsem řadu výcviků a kurzů. Trochu jsem cestovala po světě.  Každá zkušenost mě posunula. Směrem k tomu, kde jsem dnes. Jsem součástí hnutí Cesta. Jsem vděčná za to, že mohu spoluvytvářet naši budouCTNOST, ve které:

 • vítězí lidské ctnosti a selský rozum,
 • bezpodmínečná láska zakládá a rámcuje všechny vztahy,
 • lidé žijí v míru, pravdě a vzájemné úctě,
 • lidé spolupracují a otevřeně komunikují,
 • lidé žijí v souladu s přírodou a pečují o náš společný prostor,
 • lidé prospívají a těší se dobrému zdraví,
 • každý jedinec koná vždy i ve prospěch celku,
 • máme čistou vodu, plodnou půdu a zdravé potraviny,
 • jsou lidé svobodní, aby mohli mluvit, konat a pracovat dle svých nejhlubších tužeb,
 • jsou svobodní a soběstační natolik, aby mohli vnímat krásu života a rozvíjet ji/se,
 • jsou narození i smrt oslavou Života,
 • jsou si lidé vědomi své cesty vycházející z uvědomění celistvého rozměru člověka (tělo – duše – duch).

Čeká nás spousta práce, ale má/naše vize je možná. Je neodvratitelná! Jen se pro její realizaci musí propojit a UVĚŘIT dostatečné množství lidí! Možná právě Ty/Vy? Naše budoucnost je naše společné dílo! Chceš-li přidat svou ruku k dílu, jdi na www.hnuticesta.cz.

Naše budoucnost je naše společné dílo.