Narodila jsem se v roce 1973 v Praze. Celý můj profesní život spojuje téma komunikace. Mluvit spolu věcně, otevřeně a být ochoten poslechnout si bez předsudků názor druhého člověka, je, v mém vnímání, jádrem zdraví každého jednotlivce i společnosti.

Původně jsem vystudovala právo. Mám zkušenost s prací v zaměstnaneckém poměru i jako spolumajitelka malé společnosti. Prošla jsem výcvikem v mediaci, nenásilné komunikaci a facilitaci. Působila jsem jako lektorka kurzů mediace a mediačních technik. Zásadní pro mě bylo setkání s Ernestínou Velechovskou, která mě dovedla k uvědomění si a poznání existence přirozeného řádu života, který můžeme jen poznávat a učit se dle něj žít, ne ho měnit.

Vytvořila jsem spoustu seminářů osobního rozvoje, jejichž základem je vždy otevřená, živá komunikace na všech úrovních naší existence. Když komunikace ve všech systémech volně proudí, jdeme cestou harmonie.  Uvědomila jsem si, že pro mě jedinou možnou cestou je učit se žít v souladu s
přirozeným řádem života v mé vlastní každodennosti.

Jsem si vědoma toho, že vše, co se děje ve vnějším světě, se mě týká a mohu-li nějak přispět k péči o náš společný prostor, je to moje odpovědnost a také povinnost. Je to služba společnosti, které i já jsem součástí.

Je mi ctí, že se mohu podílet na vzniku hnutí Cesta odpovědné společnosti, které je postaveno na vizi odpovědné společnosti sounáležitosti, v níž věřím, souzním s ní a jsem přesvědčená, že může posloužit na cestě k harmonickému životu celé společnosti.

www.luciemeskanova.cz