klic 7 2SEDM KLÍČŮ K BUDOUCTNOSTIklic 7 2


Skutečná podpora malého a středního podnikání a zaměstnanosti


Chcete žít v zemi, kde většina lidí bude pracovat ve skladech nebo montovnách za pár šupů a se strachem, že skončí na snižujících se sociálních dávkách?

nebo

Chcete žít v zemi, kde každý region bude ekonomicky soběstačný, konkurenceschopný a bude lidem poskytovat dostatek zajímavých pracovních příležitostí?

Ochrana a podpora tradiční rodiny


Chcete žít v zemi, kde role matky a tradiční rodiny bude potichu, ale systematicky znevažována a společnost bude vypadat spíše jako soubor sobeckých individuí bez jakékoli soudržnosti?

nebo

Chcete žít v zemi, kde role matky, otce a tradiční rodiny bude považována za nejvyšší hodnotu a za záruku harmonické a udržitelné budoucnosti postavené na sounáležitosti?

Obnovení demokracie a občanských svobod


Chcete žít v zemi, kde politická reprezentace bude hájit zájmy oligarchů a korporací, což povede nakonec k nastolení nějaké podoby totality?

nebo

Chcete žít v zemi, kde politika bude považována za společnou péči o společný prostor a zastupitelé budou hájit zájmy těch, které zastupují, a nikoliv na ideologickém, ale na územním principu?

 Decentralizace, deregulace a štíhlý stát


Chcete žít v zemi, kde bude naprostá většina věcí, jež se vás týká, rozhodována stovky a tisíce kilometrů daleko bez reálné možnosti tyto rozhodnutí kontrolovat a ovlivňovat?

nebo

Chcete žít v zemi, kde důležité věci, které se vás týkají, budou rozhodovány pod vaší kontrolou a na základě vašeho souhlasu?

klic 5 2Odblokování výkonu spravedlnosti


Chcete žít v zemi, kde výkon spravedlnosti chrání jen vyvolené a naopak nespravedlivě či neadekvátně postihuje slabé a režimu nepohodlné?

nebo

Chcete žít v zemi, kde výkon spravedlnosti je postaven na hledání pravdy a spravedlnosti a vy se můžete spolehnout, že se domůžete spravedlnosti proti komukoliv a v rozumném čase?

klic 6 2Prosazení preventivního zdravotnictví, léčba příčin, ne příznaků


Chcete žít v zemi, kde nastavení zdravotnického systému podporuje léčení, ale nikoliv vyléčení, protože chronicky nemocný pacient je obrovský a ziskový byznys?

nebo

Chcete žít v zemi, kde zdravotnický systém motivuje všechny zainteresované včetně vás samotných k tomu, abyste byli zdraví a odolní proti nemocem?

klic 7 2Zajištění bezpečnosti státu i občanů proti aktuálním hrozbám


Chcete žít v zemi, kde zahraniční a bezpečnostní politika je definována na základě cizích mocenských zájmů a z ideologických hledisek, z tohoto důvodu nebere v úvahu reálné hrozby, a tím aktivně zvyšuje bezpečnostní rizika?

nebo

Chcete žít v zemi, kde zahraniční a bezpečnostní politika je určována pragmaticky a na základě zájmů občanů a existujících hrozeb a snaží se tedy bezpečnostní rizika eliminovat nebo se na ně dobře připravit?