Zde nabízíme programové teze dle jednotlivých rezortů jako pdf soubor
PROGRAM HNUTÍ DLE JEDNOTLIVÝCH REZORTŮ.