NAŠI KANDIDÁTI DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019

"Trvám na svém právu zastávat vlastní názor."

 

Unie není reformovatelná, budu prosazovat revizi či rovnou zneplatnění Lisabonské smlouvy. Stejně tak považuji za nezbytné vrátit české zákonodárství zpět do nadřazené pozice vůči zákonodárství evropskému. Znamená to vrátit do rozhodování unie princip jednomyslnosti a princip dobrovolnosti. 

 Unie směřuje ke svému rozpadu. Pokud existuje varianta, jak se tomuto scénáři vyhnout, jsem připravený ji pro nás prosadit.  Pokud se to nepodaří, budu pracovat na našem odchodu z unie. Pokud je pro vás tato nabídka dobrá, děkuji vám předem za váš hlas.

 

"EU sama změnu neudělá, o to se musíme zasadit my."

 

Jako europoslanec budu prosazovat zájmy občanů ČR a proměnu EU. Zaměřím se na podporu domácích, zejména středních a malých firem. Budu usilovat o zásadní změnu v migrační politice EU a zastavení plošného vnucování genderové ideologie státům EU. 

Evropská unie svým rozhodováním a přijímanou legislativou ovlivňuje náš každodenní život. Přijďte k volbám a dejte svůj hlas lidem, kteří politiku vnímají jako službu společnosti a jsou připraveni hájit Vaše zájmy na půdě EU. Má to smysl.

 

"Poznávejme, co je spojené a spojujme, co je poznatelné."

 

Do Evropského parlamentu kandiduji, protože nastal čas proměny Evropy. Jsem připraven systematicky podporovat regionální ekonomiku. Mám značné zkušenosti v oblasti zdraví, respektive s celostním přístupem ke zdraví. 

Pojďme proměnit naši Evropu. Pojďme vytvořit podmínky, abychom přestali „krmit globál a začali ladit lokál".

 

 

 

„Každý z nás má dvě ruce, kterými můžeme přispět ke změně.“

 

Mým cílem je přenastavení rozhodování v rámci EP na úroveň práva veta členské země, snížení vlivu lobbistů na rozhodování EK a EP. Na principiální úrovni mi jde o podporu regionální a lokální odpovědnosti, soběstačnosti a jedinečnosti (vyjímečnosti), umírnění unifikace, podporu různorodosti.

Přijďte k volbám do Evropského parlamentu, pojďte proměnit nastavení EU tak, aby byla podporou a výhodou pro všechny zúčastněné nikoli jen pro vyvolené.

 

„Oko za oko a svět bude slepý.“

 

Mám v úmyslu se zasadit o podporu hodnot, které tvoří fungující společnost, a jasně se vymezit proti tomu, co není v zájmu občanů. Budu podporovat Evropu jako společenství suverénních, spolupracujících států. Je potřeba začít nabízet jiný pohled, opustit boj a začít přemýšlet a hlavně konat jinak.

Ať chceme nebo nechceme, jsme s evropským kontinentem svázáni, nemůžeme z něj odejít. Přejete-li si i vy jeho proměnu tak, aby se nám v něm dobře žilo a dýchalo, přijďte volit. A volte odpovědně – volíte v zájmu nás všech.

 

„Je nejvyšší čas pečovat o naši společnost zodpovědně.“

 Chci podpořit dialog a ovlivnit rozhodnutí směrem k decentralizované Evropské unii založené na respektu k národním zájmům členských států, společné a důsledné obraně evropského prostoru a hájení zájmů občanů České republiky, především podporou prosperujícího venkova a zdravého životního prostředí.

Přijďte k volbám a dejte svůj hlas těm, kdo jsou ochotni hájit vaše zájmy!

"Samo se neudělá nic, péče o veřejný prostor je odpovědností každého z nás."

Jako europoslanec budu prosazovat zájmy zejména občanů ČR. Budu prosazovat zásadní změnu v migrační politice EU a zastavení plošného vnucování genderové ideologie státům EU. 

Přijďte k volbám a dejte svůj hlas lidem, kteří jsou připraveni hájit Vaše zájmy a ne jen zájmy vyvolených a korporací.

"Nedokážeme-li žít společně, zemřeme každý sám."

Chci podpořit návrat Evropy k přirozeným hodnotám. Rád bych dosáhl rovnoprávného postavení České republiky (nejen) v Evropské Unii. Národní stát není nepřítelem budoucí Evropy, jak je nyní nahlížen, měl by být jejím pevným přirozeným základem!

Přijďte k volbám! Buďme rovnoprávnou součástí Evropy!

"Svoboda a odpovědnost jsou dvě strany jedné a téže mince."

V Evropském parlamentu se chci zaměřit na rovnováhu mezi právy a povinnostmi a mezi svobodou a odpovědností. Vždy se také budu ptát, zda je řešení v souladu s přirozeným řádem, respektive se zdravým selským rozumem.

Pro dosažení změny "stačí" jít k volbám. Uděláte to? Za Váš hlas pro hnutí Cesta odpovědné společnosti předem srdečně děkuji.

„Nikdy není pozdě vykročit správným směrem.“

Mým cílem bude vyvolat otevřenou diskuzi o tématech týkajících se problematiky tradiční rodiny a hájit hranice toho, co je považováno za normální. Budu hájit svobodu občanů a národních států a zasazovat se o její obnovení tam, kde už o ni díky regulacím přišli.

Každý z nás může být krůčkem ke změně. Udělejte i Vy důležitý krok tím, že půjdete volit.

„Ač máme za sebou různou minulost, můžeme tvořit společnou budoucnost.“

Jako europoslanec bych chtěl dosáhnout zvýšení pozornosti směrem k oblasti vzdělávání na harmoničtější otevřené bázi, kde velkou roli hraje souhra záměrů a spolupráce rodiny, učitele a vnitřního světa dítěte. Je to především znovuoživení zájmu a podnětů k tvořivosti a radosti ze spoluvytváření svého života. 

Přijďte konat a rozhodovat svojí volbou. Budoucnost jste vy sami.

„Otevřít oči a přiložit ruku k dílu.“

Mám úmysl hájit zájmy České republiky a občanů této krásné země a nikoli zájmy unifikovaného, směrnicemi svázaného a pro lobbistické skupiny sloužícího uskupení. 

V předchozích letech jsem proto neměl chuť chodit k volbám do Evropského parlamentu. Pokud jste to i vy měli podobně, mám pro vás dobrou zprávu: už je koho volit. Hnutí CESTA je novým důvodem, proč jít k volbám.

"Každý krok v životě má svůj smysl."

Profesně je mi blízká oblast dopravy a chtěla bych se věnovat nápravě nepromyšlených rozhodnutí, která byla v této oblasti učiněna, například odsouhlasení cílů pro snížení emisních limitů CO2 pro nové nákladní automobily, které nevzalo v potaz zásadní fakta, a je proto nefunkční. 

Přirozený řád by Evropě slušel a mohl by jí pomoci vrátit se k původním kořenům, proto přijďte k volbám a podpořte naše Hnutí.

Změna je možná!

Jako europoslankyně hodlám přispět zejména k proměně v oblasti sociálních služeb pro seniory – omezit dotace na výstavbu nových domovů pro seniory a více podpořit terénní sociální služby navýšením rozpočtu na jejich realizaci. 

Věřím, že změna je možná a budu ráda, pokud i vy uskutečnění změn podpoříte.

"Přijmout zodpovědnost je akt dospělosti."

 Pokud bych se stala členem Evropského parlamentu, spolupracovala bych na nastolení rovnosti a suverénnosti jednotlivých států, hájila bych zájmy České republiky, podporovala koncepci tradiční rodiny i zachování kulturních tradic jednotlivých členských států.

Cesta odpovědné společnosti je jediný politický subjekt, který má jasně zpracovaný koncept v souladu s přirozeným řádem, jemuž všichni chtě nechtě podléháme – volte CESTU, která vychází z kořenů a snoubí v sobě svobodu i zodpovědnost jedince i celé společnosti.

„Ve spolupráci je síla.“

Jako europoslanec bych se rád zaměřil především na problematiku školství a životního prostředí.  Rád bych přispěl k prosazení šetrnějších postupů v zemědělství, omezení množství odpadů nebo k efektivnímu využívání obnovitelných zdrojů při výrobě elektrické energie, to vše s využitím nejmodernějších technologií a postupů.

Přijďte prosím k volbám a podpořte hnutí CESTA - dejte tak šanci prosazovat hodnoty, které společně zastáváme.