"Trvám na svém právu zastávat vlastní názor."

 

Unie není reformovatelná, budu prosazovat revizi či rovnou zneplatnění Lisabonské smlouvy. Stejně tak považuji za nezbytné vrátit české zákonodárství zpět do nadřazené pozice vůči zákonodárství evropskému. Znamená to vrátit do rozhodování unie princip jednomyslnosti a princip dobrovolnosti. 

 Unie směřuje ke svému rozpadu. Pokud existuje varianta, jak se tomuto scénáři vyhnout, jsem připravený ji pro nás prosadit.  Pokud se to nepodaří, budu pracovat na našem odchodu z unie. Pokud je pro vás tato nabídka dobrá, děkuji vám předem za váš hlas.

 

 Je mi 46 let, jsem otcem tří dětí. Narodil jsem se v Praze, studoval ve Švýcarsku a Německu. Část života jsem prožil s rodinou ve Španělsku a Řecku. Posledních 22 let mluvím s lidmi ve snaze je pochopit a pomoci jim. Rozumím potřebám mužů, žen, dětí a seniorů. Umím diskutovat i argumentovat. Jsem bakalářem filozofie. Jsem neobvyklý tím, že rozumím planetám a hvězdám.

Hovořím plynně anglicky a německy, dohovořím se rusky a španělsky. Zahraniční politika a mezinárodní dění jsou mým volnočasovým zájmem. Stejně jako touha, aby se našim obyvatelům dýchalo svobodněji než doposud. Jsem vyloženě proaktivní, jsem zvyklý komunikovat složitá témata s neznámými lidmi, hodně pracovat a přemisťovat se.

Přijal jsem pozvání kandidovat po dlouhých letech přípravy. Evropa se ubírá zoufalým směrem a ve všech kritériích klesá. Svazuje své obyvatele a současně kormidluje k podobnému krachu, jakým byl krach Sovětského svazu. Snad to jde ještě odvrátit a vrátit Evropě onu sympatickou tvář, kterou měla ještě v devadesátých letech. Pokud to nepůjde, zavelím spolu s ostatními k odchodu. Na základě referenda jsme do unie vstoupili, na základě referenda z unie budeme moci i vystoupit. A pokud ne, tak toto není demokracie.

Vidím, že unie odčerpává kyslík, počíná si silově, změnila se v nepříjemnou organizaci s destruktivními sklony. Mojí touhou je pomoci tento tlak uvolnit, spojit se s dalšími zástupci ostatních zemí. Unie není reformovatelná, připadá však v úvahu revize či rovnou zneplatnění Lisabonské smlouvy. Vrátit české zákonodárství zpět do nadřazené pozice vůči zákonodárství evropskému. Nyní je tomu totiž naopak, evropské je nadřazené tomu našemu. Učiňme Evropu svobodnou tím, že zákony Evropského parlamentu budou platné pouze pro ty, kdo si je dobrovolně odhlasovali. Protože pouze toto je demokracie. Všechno ostatní mi připomíná nástup plíživé totality.

Zajímají mne vztahy a spolupráce mezi národy. S nimi souvisí zajištění naší národní bezpečnosti, i té společné, evropské. Je pro mne klíčové i téma svobody názoru a svobody projevu. Protože oboje nám nenápadně mizí před očima.

Unie směřuje k dramatizaci, možná k despotickému superstátu, možná ke svému rozpadu. Obě varianty jsou však těžké pro nás zúčastněné. Pokud existuje varianta, jak se těmto scénářům vyhnout, jsem připravený ji pro nás prosadit. Pokud se to nepodaří, budu pracovat na našem odchodu z unie. Pokud je pro vás tato nabídka dobrá, děkuji vám předem za váš hlas.