"EU sama změnu neudělá, o to se musíme zasadit my."

 

Jako europoslanec budu prosazovat zájmy občanů ČR a proměnu EU. Zaměřím se na podporu domácích, zejména středních a malých firem. Budu usilovat o zásadní změnu v migrační politice EU a zastavení plošného vnucování genderové ideologie státům EU. 

Evropská unie svým rozhodováním a přijímanou legislativou ovlivňuje náš každodenní život. Přijďte k volbám a dejte svůj hlas lidem, kteří politiku vnímají jako službu společnosti a jsou připraveni hájit Vaše zájmy na půdě EU. Má to smysl.

 

Narodil jsem se roku 1974 v Ústí nad Labem. Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu strojní a následně, při zaměstnání v bankovním sektoru, dokončil bakalářské studium na univerzitě J. E. Purkyně. Mám zkušenosti z oblasti bankovnictví, obchodu i průmyslu a posledních několik let mimo jiné pracuji na poli osobního rozvoje se soukromými i firemními klienty.

Kromě svého rodného jazyka mluvím anglicky. Vzhledem ke svému působení v mezinárodních firmách i v domácích společnostech z výrobní, obchodní i finanční oblasti mám obecný přehled a jsem schopen komunikovat a jednat s lidmi ze všech sociálních skupin a při jednáních hájit zájmy občanů.

Jsme součástí EU a legislativa, na jejíž tvorbě se Evropský parlament spolupodílí, na nás má zásadní vliv. V současnosti se však Evropská unie ubírá směrem, který je dlouhodobě pro evropské státy a fungování celého společenství nevýhodný až destruktivní.

Je důležité, aby se do EP dostali zastupitelé, kteří chtějí změnu, nejde jim jen o bezhlavé boření, ale o zásadní proměnu EU. Věřím, že je možné, aby se tentokrát ke slovu dostali lidé se stejným nebo podobným smýšlením jako mám já, jeden ze zástupců CESTY, a podařilo se nám vést jednání, která povedou k zásadní změně fungování a nastavení EU.

Jako europoslanec budu prosazovat zájmy občanů ČR a proměnu EU. Legislativu, která v první řadě bude výhodná pro občany a nikoliv pouze pro velké korporace. Občan musí být hlavním měřítkem. Zaměřím se na podporu domácích, zejména středních a malých firem či zjednodušení administrativního břemene, které především malé firmy zbytečně odvádí od jejich hlavní činnosti. Budu usilovat o zásadní změnu v migrační politice EU a zastavení plošného vnucování genderové ideologie státům EU. Také přispěji ke zvýšení informovanosti občanů o připravované legislativě a posílení jejich vlivu na rozhodování v EU.

Ať se nám to líbí nebo ne, Evropská unie svým rozhodováním a přijímanou legislativou ovlivňuje náš každodenní život. Spolupráce evropských zemí má navíc obrovský potenciál, pokudje uchopena za správný konec. Přijďte k volbám a dejte svůj hlas lidem, kteří politiku vnímají jako službu společnosti a jsou připraveni hájit Vaše zájmy na půdě EU. Má to smysl.