„Oko za oko a svět bude slepý.“

 

Mám v úmyslu se zasadit o podporu hodnot, které tvoří fungující společnost, a jasně se vymezit proti tomu, co není v zájmu občanů. Budu podporovat Evropu jako společenství suverénních, spolupracujících států. Je potřeba začít nabízet jiný pohled, opustit boj a začít přemýšlet a hlavně konat jinak.

Ať chceme nebo nechceme, jsme s evropským kontinentem svázáni, nemůžeme z něj odejít. Přejete-li si i vy jeho proměnu tak, aby se nám v něm dobře žilo a dýchalo, přijďte volit. A volte odpovědně – volíte v zájmu nás všech.

 

Jmenuji se Kateřina Vašáková, je mi 40 let. Pocházím z Jihlavy, z Kraje Vysočina –  a třebaže jsem se v průběhu vzdělávání i zaměstnání od 15 let pohybovala v různých městech a zemích, nejen evropských, stále se na Vysočině cítím doma. Získala jsem mnoho zkušeností, poznala mnoho různých lidí, zvyků i krajin. Domluvím se francouzsky, anglicky a částečně španělsky.

V rámci své profese jsem pracovala v zákaznickém servisu, umím tedy jednat pod tlakem, řešit krizové situace a hledat nové cesty k tomu, aby byly všechny strany spokojené.  Jsem zvyklá pracovat s nadšením, nasazením a úsilím, cítím-li, že je to potřeba k tomu, aby se uskutečnily potřebné změny. Ráda se stále vzdělávám a učím nové věci. 

V posledních letech čím dál víc vnímám změny ve společnosti, ve smýšlení a naladění lidí.  Zdá se, že žijeme v době nebývalého rozmachu svobody – ale v pozadí je velmi čitelný chaos, rozdělenost, obavy, skepse. To, o co jsme se dříve opírali – rodina, poctivá práce, vzájemné vztahy v místě bydliště, je dnes relativizováno, v obecné rétorice to ztrácí hodnotu. V mém vnímání se nejen naše země, ale i Evropa ubírá směrem, který není v souladu s naší přirozeností a nevytváří podmínky pro spokojený a plnohodnotný život občanů.  Sama za sebe cítím, že je potřeba začít nabízet jiný pohled, začít přemýšlet a hlavně konat jinak. A to nejen v oblasti životního prostředí, které nám zviditelňuje, že se již nějaký čas řítíme do slepé uličky, ale ve všech oblastech lidského konání – v zemědělství, ekonomice i rodinné politice.

Přes 20 let se věnuji i osobnímu rozvoji, poznávání zákonitostí těla, mysli i přírody. Člověk přestal tyto zákonitosti respektovat – a na to je třeba neustále upozorňovat. Je třeba začít aktivně hledat cesty, jak se spolu můžeme domluvit – a to i v politice. Politická rozhodnutí velmi výrazně ovlivňují život obyčejných lidí – a proto je tato oblast jednou z prvních, která potřebuje proměnu. Proto svou kandidaturou podporuji hnutí CESTA – hnutí, které vnímá politiku především jako službu občanům.

Jako europoslankyně mám v úmyslu se zasadit o podporu hodnot, které tvoří fungující společnost, a jasně se vymezit proti tomu, co není v zájmu občanů. Budu podporovat Evropu jako společenství suverénních, spolupracujících států.

Ať chceme nebo nechceme, jsme s evropským kontinentem svázáni, nemůžeme z něj odejít. Přejete-li si i vy jeho proměnu tak, aby se nám v něm dobře žilo a dýchalo, přijďte volit. A volte odpovědně – volíte v zájmu nás všech.