„Je nejvyšší čas pečovat o naši společnost zodpovědně.“

 Chci podpořit dialog a ovlivnit rozhodnutí směrem k decentralizované Evropské unii založené na respektu k národním zájmům členských států, společné a důsledné obraně evropského prostoru a hájení zájmů občanů České republiky, především podporou prosperujícího venkova a zdravého životního prostředí.

Přijďte k volbám a dejte svůj hlas těm, kdo jsou ochotni hájit vaše zájmy!

 

Narodila jsem se v roce 1987 v Jeseníku. Mám vysokoškolské vzdělání i pracovní zkušenosti v oblasti sociální politiky a mezinárodní humanitární pomoci. Během posledních deseti let jsem působila zejména v zemích bývalého Sovětského svazu, včetně válečné oblasti na východní Ukrajině, a v Iráku. Dlouhodobě se také věnuji rozvoji manažerských dovedností a efektivnímu fungování velkých pracovních týmů.

Vzhledem k mé mnohaleté zkušenosti z humanitárních a rozvojových misí v zahraničí je pro mě přirozené být v každodenním kontaktu s lidmi z celého světa i jednat se zástupci vlád či velvyslanectví. Plynně hovořím anglicky a rusky, domluvím se také německy.

Svoji kandidaturu do Evropského parlamentu vnímám především jako službu společnosti, české zemi a v neposlední řadě regionu, odkud pocházím.

V Evropském parlamentu chci podpořit dialog a ovlivnit rozhodnutí směrem k decentralizované Evropské unii založené na respektu k národním zájmům členských států, společné a důsledné obraně evropského prostoru a hájení zájmů občanů České republiky, především podporou prosperujícího venkova a zdravého životního prostředí.

Věřím, že každý z nás může svým zodpovědným jednáním přispět ke zdraví společnosti. Využijme proto svojí energie a tvořme naši budoucnost aktivně, každý z nás.