"Samo se neudělá nic, péče o veřejný prostor je odpovědností každého z nás."

Jako europoslanec budu prosazovat zájmy zejména občanů ČR. Budu prosazovat zásadní změnu v migrační politice EU a zastavení plošného vnucování genderové ideologie státům EU. 

Přijďte k volbám a dejte svůj hlas lidem, kteří jsou připraveni hájit Vaše zájmy a ne jen zájmy vyvolených a korporací.

 

Narodil jsem se roku 1964 v dnešním Královéhradeckém kraji. Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu elektrotechnickou a následně ČVUT v Praze, fakultu strojní.
Po ukončení studií jsem s několika přáteli založil společnost zabývající se výrobou a prodejem sportovních potřeb. Výrobu jsme v průběhu času rozšiřovali a rozvíjeli. Dnes jsem jednatelem a spolumajitelem prosperující společnosti, zabývající se vývojem, výrobou a prodejem obalových a fixačních řešení pro různá průmyslová odvětví. Druhá divize naší společnosti se specializuje na výrobu a prodej sportovních potřeb. S ohledem na mojí pracovní praxi mám k dispozici znalosti z výrobní, obchodní i finanční oblasti a jsem schopen komunikovat a jednat s lidmi ze všech sociálních skupin.

Jsme a vždy budeme součástí Evropy a legislativa EU má a bude mít na nás zásadní vliv, a to i v případě, že bychom EU opustili. V současnosti se však EU ubírá směrem, který je pro spolupráci evropských států a fungování celého společenství na základě rovnocennosti nefunkční a destruktivní. Je důležité přičinit se o tuto zásadní proměnu EU. Věřím, že je možné tuto změnu uskutečnit.

Jako europoslanec budu prosazovat zájmy zejména občanů ČR. EU vidím jako seskupení spolupracujících rovnocenných států. Jako seskupení vytvářející podmínky, včetně potřebné legislativy, které podporují radostný a plnohodnotný život svých občanů, a nikoliv podmínky umožňující moc a zisky velkých nadnárodních korporací. Budu prosazovat zásadní změnu v migrační politice EU a zastavení plošného vnucování genderové ideologie státům EU.

Jsme součástí Evropy a Evropská unie ovlivňuje náš každodenní život. Spolupráce jednotlivých evropských zemí je možná jen na základě rovnocennosti jednotlivých států. Přijďte k volbám a dejte svůj hlas lidem, kteří jsou připraveni hájit Vaše zájmy a ne jen zájmy vyvolených a korporací.