"Nedokážeme-li žít společně, zemřeme každý sám."

Chci podpořit návrat Evropy k přirozeným hodnotám. Rád bych dosáhl rovnoprávného postavení České republiky (nejen) v Evropské Unii. Národní stát není nepřítelem budoucí Evropy, jak je nyní nahlížen, měl by být jejím pevným přirozeným základem!

Přijďte k volbám! Buďme rovnoprávnou součástí Evropy!

 

Narodil jsem se v roce 1966. V občanském životě jsem předseda Okrašlovacího spolku Roztoky, člen komisí rady města, kontrolního výboru, místopředseda Zájmového sdružení obcí KLID (do roku 2011 místopředseda Okrašlovacího spolku a komunální politik v Jílovém u Prahy). Profesí jsem provozní chemik, pak manažer, nyní odborný konzultant, expert pro praní a čištění textilu, majitel kulturní agentury, zvukař a osvětlovač Liduščina divadla. Od dětství jsem amatérský fotograf a grafik. Poslední desetiletí jsem nadšený včelař a zahrádkář.

Všechny výše uvedené zájmy a zkušenosti mě dovedly k tomu, že umím věcně jednat a najít s lidmi společnou cestu. Kromě rodného jazyka ovládám též angličtinu.

Kandidaturou jsem se rozhodl podpořit návrat Evropy k přirozeným hodnotám a Cestu odpovědné společnosti. Rád bych dosáhl rovnoprávného postavení České republiky (nejen) v Evropské Unii.

Národní stát není nepřítelem budoucí Evropy, jak je nyní nahlížen, měl by být jejím pevným přirozeným základem!

Přijďte k volbám! Buďme rovnoprávnou součástí Evropy!