"Svoboda a odpovědnost jsou dvě strany jedné a téže mince."

V Evropském parlamentu se chci zaměřit na rovnováhu mezi právy a povinnostmi a mezi svobodou a odpovědností. Vždy se také budu ptát, zda je řešení v souladu s přirozeným řádem, respektive se zdravým selským rozumem.

Pro dosažení změny "stačí" jít k volbám. Uděláte to? Za Váš hlas pro hnutí Cesta odpovědné společnosti předem srdečně děkuji.

Jsem manažer, konzultant a kouč. Mimo jiné jsem byl 15 let ředitelem malé softwarové firmy a 6 let konzultantem a lektorem v americké firmě poskytující software pro oblast projektování a správy technologických provozů. Ve své profesi jsem se stal uznávaným odborníkem, podílel jsem se na velkých projektech v Itálii, Německu, Polsku, Kanadě i dalších zemích. V roli kouče jsou mými základními tématy komunikace a motivace. Jsem zaměřený na výsledek a mám rád výzvy.

Jazykové znalosti a zkušenosti z mezinárodního prostředí nezbytné pro vykonávání funkce europoslance jsem získal především v rámci své profesní činnosti. Angličtina pro mě byla vždy běžným dorozumívacím jazykem, po dobu 6 let při pobytech v zahraničí tím jediným. Profese kouče mi navíc poskytla výbornou přípravu pro jakékoliv vyjednávání, bez kterého se práce europoslance rozhodně neobejde.

Proč jsem se rozhodl kandidovat do EP? Protože mi není mi jedno, v jaké Evropě žiji a jak se bude Evropa a tím i naše republika dále vyvíjet. Nacházíme se v době velkých změn, které se mimo jiné projevují dalšími a dalšími zákony a směrnicemi EU. Ty mají přímý dopad na náš život, protože z nich vychází 70 - 80% našich nových zákonů. Přitom ne všechny změny ze strany EU se dějí ve prospěch nás občanů. Za této situace nechci jen pasivně přihlížet.

V Evropském parlamentu se hodlám zaměřit především na sociální politiku a lidská práva. Pokládám za samozřejmé, že rubem práva je povinnost a že každý může mít jen takové množství práv, aby jimi nezasahoval do sféry stejných práv ostatních. Dnes se většina zajímá jen o svá práva a na povinnosti často zapomíná. Jako europoslanec se proto chci zaměřit nejen na práva, ale s důrazem na jejich rovnováhu s povinnostmi. Druhým klíčovým principem, který chci při projednávání nových evropských zákonů prosazovat, je rovnováha mezi svobodou a odpovědností. Před každým rozhodnutím si navíc ještě budu pokládat kontrolní otázku: Je toto řešení v souladu s přirozeným řádem, respektive se zdravým selským rozumem? Pokud bude odpověď záporná, bude nezbytné hledat jinou cestu.

Pokud chce člověk něco změnit, musí se zvednout a jít s kůží na trh. Já jsem se proto rozhodl kandidovat na europoslance. Vám pro dosažení změny stačí se zvednout a jít k volbám. Uděláte to? Za Váš hlas pro hnutí Cesta odpovědné společnosti předem srdečně děkuji.