„Nikdy není pozdě vykročit správným směrem.“

Mým cílem bude vyvolat otevřenou diskuzi o tématech týkajících se problematiky tradiční rodiny a hájit hranice toho, co je považováno za normální. Budu hájit svobodu občanů a národních států a zasazovat se o její obnovení tam, kde už o ni díky regulacím přišli.

Každý z nás může být krůčkem ke změně. Udělejte i Vy důležitý krok tím, že půjdete volit.

 

Jmenuji se Denisa Binarová a pracuji jako klinická psycholožka a psychoterapeutka. Provozuji soukromou psychologickou praxi, ve které se věnuji především individuální psychoterapii dospělých. Mám zkušenosti z oblasti zdravotnictví a částečně také školství, kde jsem působila jako školní psycholožka.

Současné směřování Evropské unie sleduji s rostoucími pochybnostmi a obavami. Chci se připojit k hlasům volajícím po rovnosti a suverenitě národů, smysluplné spolupráci a návratu k přirozenému řádu. Záleží mi na tom, v jakém prostředí budou vyrůstat naše děti, a považuji za důležité vycházet z tradičních hodnot. Proto jsem se rozhodla kandidovat do Evropského parlamentu.Lidsky ani odborně nemohu souznít se současnou snahou prosazovat gender ideologii, se zpochybňováním modelu tradiční rodiny, s postupným posunováním hranic toho, co je prezentováno jako „normální“.

Proto bude mým cílem vyvolat otevřenou diskuzi o tématech týkajících se této problematiky a apelovat na obnovu přirozeného řádu. Chci také upozorňovat na postupné nenápadné ukrajování svobody členských států EU a jejich občanů na nejrůznějších úrovních a zasazovat se o její obnovení.

Nechci se jenom dívat na to, jak je občanům naší země upíráno právo rozhodovat o sobě, o naší půdě, vodě, pracovní síle. Budu se zasazovat o to, aby byla Česká republika zemí, která je soběstačná, suverénní a bezpečná.

Každý z nás může být krůčkem ke změně. Udělejte i Vy důležitý krok tím, že půjdete volit.