„Ač máme za sebou různou minulost, můžeme tvořit společnou budoucnost.“

Jako europoslanec bych chtěl dosáhnout zvýšení pozornosti směrem k oblasti vzdělávání na harmoničtější otevřené bázi, kde velkou roli hraje souhra záměrů a spolupráce rodiny, učitele a vnitřního světa dítěte. Je to především znovuoživení zájmu a podnětů k tvořivosti a radosti ze spoluvytváření svého života. 

Přijďte konat a rozhodovat svojí volbou. Budoucnost jste vy sami.

 

Jsem absolventem FF MU v Brně, obory filozofie a estetika (a navazujícího čtyřletého doktorandské studia oboru filozofie). Následně jsem učil na všech stupních klasických škol a na řadě škol s alternativním zaměřením (typu montessori a waldorf) a také na ZŠ pro děti s handicapem. Mám zkušenosti v oblasti terénní sociální práce, práce se sociálně znevýhodněnými a v oblasti práce s uprchlíky v azylových zařízeních. V posledních 9 letech jsem rozšířil svoji specializaci o terapeutický výcvik v oblasti Hlubinné abreaktivní psychoterapie a progresivních metod osobního rozvoje. Z pověření svého učitele HAP Ing. Andreje Dragomireckého vedu kurzy HAP v ČR. Spolu se svojí ženou Lenkou Sobkovou jsme autory odborné terapeutické publikace Duše a její svět (nakl. Sluneční brána, Třebíč 2014). V současnosti působím především v městě Brně.

Hovořím plynně anglicky a rusky, dále ovládám na solidní úrovni francouzštinu (studium na Alliance Française v Brně). Specializuji se na oblast školství a obecněji vzdělání, a také na práci s vnitřním světem člověka všech věkových kategorií a terapeutickou pomoc.

Rozhodl jsem se kandidovat z důvodu hlubokého osobního přesvědčení o nutnosti změn v řadě oblastí života v současné Evropě. Všímám si, a nejsou mi lhostejné nezdravé a dezintegrační přístupy k výchově budoucí generace, působící rozkladně na duši dítěte a obecněji celé společnosti. Mám tedy potřebu aktivně přispět ke změnám v těchto přístupech a zapojit se do spoluvytváření harmoničtějšího prostředí vzdělávání a výchovy. 

Jako europoslanec bych chtěl dosáhnout zvýšení pozornosti směrem k oblasti vzdělávání na harmoničtější otevřené bázi, kde velkou roli hraje souhra záměrů a spolupráce rodiny, učitele a vnitřního světa dítěte. Je to především znovuoživení zájmu a podnětů k tvořivosti a radosti ze spoluvytváření svého života. Jistým příkladem k následování zde může být například příklad waldorfské pedagogiky.

„Přijďte konat a rozhodovat svojí volbou. Budoucnost jste vy sami.“