"Každý krok v životě má svůj smysl."

Profesně je mi blízká oblast dopravy a chtěla bych se věnovat nápravě nepromyšlených rozhodnutí, která byla v této oblasti učiněna, například odsouhlasení cílů pro snížení emisních limitů CO2 pro nové nákladní automobily, které nevzalo v potaz zásadní fakta, a je proto nefunkční. 

Přirozený řád by Evropě slušel a mohl by jí pomoci vrátit se k původním kořenům, proto přijďte k volbám a podpořte naše Hnutí.

 

Jmenuji se Eva Paterová, je mi 45 let. Žiji s partnerem a dvěma syny v městě Brně. Vystudovala jsem gymnázium a sociálně právní akademii. V současné době pracuji ve strojírenské firmě jako nákupčí. Ve volném čase se věnuji rodině, sportu, seberozvoji. Pracuji jako dobrovolník v organizaci Práh, která pomáhá lidem s duševním onemocněním. Zajímám se o probíhající reformu zdravotnictví v této oblasti. Hovořím anglicky. Svou kandidaturu chápu jako podporu hnutí Cesta odpovědné společnosti, jejímž jsem členem od roku 2017.

 Česká republika je mým domovem, je srdcem Evropy, patří do společenství evropských národů. Myšlenky vedoucí ke vzniku Evropské unie mi dávají smysl, spolupráce a mírové soužití na našem kontinentu je potřeba. Zároveň je třeba respektovat a vnímat jednotlivé národy svébytně, každý stát má nějakou historii, kulturu, tradice, jazyk, zkrátka se nějak liší od ostatních. Stíráním těchto hodnot přicházíme o pestrost celku, která v konečném důsledku vede k vytvoření šedého neurčitého obrazu bez obrysů.

V současnosti mě zaráží některé kroky Evropského parlamentu, které vedou k prosazování zájmů určitých korporací a zájmových skupin. Cítím, že jsme svazováni předpisy, které nás omezují a neumožňují nám přirozený rozvoj a růst.

Evropský parlament by měl přispívat ke zlepšení stavu životního prostředí, ne v této oblasti činit pouze nepromyšlené kroky, jakým bylo v listopadu minulého roku např. odsouhlasení cíle pro snížení emisních limitů CO2 pro nové nákladní automobily (do roku 2025 o 20%), což se na první pohled zdá být správné. Jen se přitom nějak zapomnělo na mnohá podstatná fakta a komplikace. Oblast dopravy je mi profesně blízká a právě jejímu trvalému zlepšení, ovšem v souladu s reálnými možnostmi, bych se chtěla věnovat.

Přála bych si v Evropském parlamentu více lidí, kteří budou prosazovat rozhodnutí vedoucí k rozvoji Evropy ve všech směrech. Zároveň nebudou zapomínat na to, že zastupují naši vlast.
Přirozený řád by Evropě slušel a mohl by jí pomoci vrátit se k původním kořenům, proto přijďte k volbám a podpořte naše Hnutí.