Změna je možná!

Jako europoslankyně hodlám přispět zejména k proměně v oblasti sociálních služeb pro seniory – omezit dotace na výstavbu nových domovů pro seniory a více podpořit terénní sociální služby navýšením rozpočtu na jejich realizaci. 

Věřím, že změna je možná a budu ráda, pokud i vy uskutečnění změn podpoříte.

 

Jmenuji se Kateřina Bílková a v oboru zdravotně sociálním se pohybuji od 18 let. Pracovala jsem 6 let jako zdravotní sestra u lůžka v FN Olomouc, v průběhu mateřské dovolené jsem dokončila bakalářské studium v Ostravě, obor sociální pedagogika a dalších 8 let jsem pracovala v domově důchodců jako sociální pracovnice. Nyní na stejné pozici pracuji v Nejste sami – mobilní hospic, z.ú.
Podílela jsem se na tvorbě sociálních standardů pobytových i terénních služeb, úspěšně jsem prošla i několika inspekcemi. Mé profesní zaměření, přestože jsem dětská zdravotní sestra, je spíše na seniory a osoby se zdravotním postižením. Nyní se věnuji cestě paliativní péče o pacienty v terminálním stádiu onemocnění.

Svou kandidaturou do Evropského parlamentu jsem se rozhodla podpořit hnutí CESTA a jeho vizi proměny Evropy v místo, kde se bude dobře žít všem občanům.

Se svým zaměřením hodlám přispět zejména k proměně v oblasti sociálních služeb pro seniory – omezit dotace na výstavbu nových domovů pro seniory a více podpořit terénní sociální služby navýšením rozpočtu na jejich realizaci. Vnímám jako důležité, aby tito lidé mohli zůstat při snížené soběstačnosti z důvodů nemoci nebo stáří v přirozeném domácím prostředí – ať už žijí sami, nebo v rodině, která o ně chce pečovat.

Věřím, že změna je možná a budu ráda, pokud i vy uskutečnění změn podpoříte.