„Ve spolupráci je síla.“

Jako europoslanec bych se rád zaměřil především na problematiku školství a životního prostředí.  Rád bych přispěl k prosazení šetrnějších postupů v zemědělství, omezení množství odpadů nebo k efektivnímu využívání obnovitelných zdrojů při výrobě elektrické energie, to vše s využitím nejmodernějších technologií a postupů.

Přijďte prosím k volbám a podpořte hnutí CESTA - dejte tak šanci prosazovat hodnoty, které společně zastáváme.

 

Narodil jsem se v roce 1976 v Hlinsku v Čechách. Vystudoval jsem ekonomickou fakultu se specializací na informatiku ve veřejné správě. Ve stejném oboru jsem pokračoval v doktorském studiu a v disertační práci jsem se věnoval optimalizačním algoritmům. Po skončení studií jsem několik let působil jako vysokoškolský pedagog v oboru informačních technologií a posléze jsem začal pracovat v IT oddělení, ve kterém působím dodnes a odpovídám především za webové technologie. Již 18 let se tak pohybuji v univerzitním prostředí, jež je velmi různorodé a inspirativní. Moje práce mě naplňuje, neboť oblast mého zájmu se neustále vyvíjí a spolu s ní mohu rozvíjet své schopnosti a dovednosti i já. Dorozumím se plynně anglicky.

Rozhodl jsem se kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu, protože cítím potřebu aktivně se podílet na dalším směřování Evropské unie, jejíž jsme součástí a která stále více ovlivňuje náš každodenní život.

Jako europoslanec bych se rád zaměřil především na problematiku školství a životního prostředí. Oblast školství mi je blízká nejenom vzhledem k mým zkušenostem s vysokoškolským prostředím, ale také díky každodenní podpoře mých dětí, které navštěvují waldorfskou školu. A zajímat se o životní prostředí považuji za samozřejmost nejenom u politiků. Mám velké obavy o stav naší půdy, vody a ovzduší. Rád bych přispěl k prosazení šetrnějších postupů v zemědělství, omezení množství odpadů nebo k efektivnímu využívání obnovitelných zdrojů při výrobě elektrické energie, to vše s využitím nejmodernějších technologií a postupů.

Přijďte prosím k volbám a podpořte hnutí CESTA - dejte tak šanci prosazovat hodnoty, které společně zastáváme.