"Přijmout zodpovědnost je akt dospělosti."

 Pokud bych se stala členem Evropského parlamentu, spolupracovala bych na nastolení rovnosti a suverénnosti jednotlivých států, hájila bych zájmy České republiky, podporovala koncepci tradiční rodiny i zachování kulturních tradic jednotlivých členských států.

Cesta odpovědné společnosti je jediný politický subjekt, který má jasně zpracovaný koncept v souladu s přirozeným řádem, jemuž všichni chtě nechtě podléháme – volte CESTU, která vychází z kořenů a snoubí v sobě svobodu i zodpovědnost jedince i celé společnosti.

 

Narodila jsem se v roce 1979, na vyšší odborné škole jsem vystudovala fyzioterapii, které se profesně věnuji. Věnuji se především terapiím shiatsu, které kombinuji s nápravným cvičením.V rámci rehabilitace docházím za klienty do domácího prostředí, kde učím rodinu péči o její těžce mobilní či imobilní členy.

 Ve své praxi se dnes a denně setkávám s tématem zodpověnosti a komplexnosti. Každá malá změna v pohybovém vzorci těla ovlivňuje celkový stav organismu, a to jak v pozitivním, tak v negativním významu. K čemu jsou platné tělu nádherně vypracované bicepsy, když jsou stabilizační svaly oslabené natolik, že nám hrozí výhřez ploténky? A k čemu ty bicepsy používáme, co tvoříme, jaký výsledek je za námi vidět? 

Naše republika i Evropa je jako náš organismus. Nakolik jednotlivé státy spolupracují, jaký je jejich společný zájem? A považujeme-li Evropský parlament za mozek, nakolik slouží společnému cíli? Kam nás vede a na jakých hodnotách staví?

 Pokud bych se stala členem Evropského parlamentu, spolupracovala bych na nastolení rovnosti a suverénnosti jednotlivých států, hájila bych zájmy České republiky, podporovala koncepci tradiční rodiny i zachování kulturních tradic jednotlivých členských států.

 Cesta odpovědné společnosti je jediný politický subjekt, který má jasně zpracovaný koncept v souladu s přirozeným řádem, jemuž všichni chtě nechtě podléháme – volte nás, CESTU, která vychází z kořenů a snoubí v sobě svobodu i zodpovědnost jedince i celé společnosti.