SPOLEČENSTVÍ ROVNOCENNÝCH

STÁTŮ SLOUŽÍCÍ OBČANŮM

 

 

Budoucí EU vidíme jako organizaci spolupracujících, suverénních a rovnoprávných národních států, která slouží občanům, ne korporacím.

 

 

Její hodnotové ukotvení se musí vrátit ke kořenům. Evropa může ve své původní podobě existovat, jen pokud bude dodržovat tyto nosné principy:

  • evropský prostor vyrostl a může se rozvíjet pouze na křesťanských a antických základech a hodnotách
  • občané jsou více než korporace
  • účelná decentralizace, čili rozhodování co nejblíže lidem, v regionech, s cílem co nejmenšího přesouvání peněz směrem do centra a zase zpět (skutečná subsidiarita)

 

Cílem Hnutí v Evropském parlamentu je dosažení stavu, kdy bude obnoven princip jednomyslnosti v základních agendách dotýkajících se všech členských zemí a vše ostatní bude podřízeno principu dobrovolnosti.

Navrhneme stanovit tzv. minimální požadavky na členství:

  • zapojení se do společného hospodářského prostoru
  • zachování schengenského prostoru (za podmínky přísné ochrany vnějších hranic)
  • Ostatní OBLASTI navrhneme ponechat na dobrovolné bázi a zjednodušit procedury pro dobrovolný vstup a výstup jednotlivých členských států.

 

Proto navrhujeme 7 kroků pro záchranu Evropy:

         krok_modry150.jpg  SUVERENITU NÁRODNÍM STÁTŮM

         krok_purpur150.jpg  VLÁDU ZPĚT OBČANŮM

         krok_oranz150.png  ROVNOCENNOST ZEMÍM EVROPY

         krok_azur150.jpg  OCHRANU VLASTNÍM OBYVATELŮM

         krok_bezova150.jpg  SPOLUPRÁCI I S RUSKEM

         krok_zelena150.jpg  PODPORU TRADIČNÍ RODINĚ

         krok_zluta150.jpg  PÉČI O ŽIVOU PŮDU A VODU