Senátoři Alena Dernerová (za SD-SN) a Vladimír Plaček (ČSSD) navrhli zrušit v novele uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání. Zákon podle senátorů „přiznal čínskému léčitelství statut medicínského oboru, čímž zvýhodňuje čínské léčitelství oproti jiným léčitelským metodám“. Proti přitom byli děkani lékařských fakult, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Česká lékařská komora i senátní zdravotnický výbor.

Zamýšleli jste se na důvodem, proč se západní medicína “nesnáší” s východní medicínou, zvláště v ústech řady politiků a lobbistů farmaceutických firem? Klíčem je uvědomit si, jak přistupuje západní medicína ke zdraví člověka. Západní medicína rozděluje obyvatele pouze na zdravé a nemocné. Jinými slovy, nemocný je ten, v jehož těle je nemoc diagnostikovatelná přístroji. Všechno by pro nás mohlo být správně, kdyby nám však klesaly počty nemocných a výskyt civilizačních chorob, ale to se neděje. Západní medicína není zřejmě 100% spasitelem našeho zdraví a tak se musíme ptát, proč se nedaří uzdravovat civilizační choroby? Často používaná odpověď je banální, statistická odpověď o tom, že se dožíváme vyššího věku, a proto jsme i více nemocní než dříve. Bohužel se ale civilizační choroby týkají dnes i mladistvých a dětí.

Důležité je si uvědomit to, že západní medicína nevidí zdravotní problémy v jejich latentní podobě. Lékař může pouze konstatovat zvýšené riziko výskytu zdravotního problémů z rodinné anamnézy (genetiky) a doporučí Vám změnu životního stylu. Zdravě se stravovat, nekouřit, více spát, více se pohybovat, nepít alkohol … To je sice ku prospěchu, ale není to vše. Západní medicína totiž nemá účinnou prevenci. Současná medicína nevidí vznikající nemoc, to znamená v jejím počátku. A když ji zaregistruje, začíná s léčbou bohužel většinou později a někdy i pozdě. Čím více je nemoc rozběhnutá, tím razantnější a agresivnější metody léčby je nutné zvolit. Jinými slovy, nemoc léčí podáváním chemických léků nebo zdravotní problém řeší operativním zákrokem. Bohužel ani chemická léčba, ani operativní zákrok se nepokouší navrátit organismu jeho původní biologickou funkci. Západní medicína to prostě neumí. Uměle, resp. chemicky vyrobené léky nemohou nikdy nahradit to, co si umí vyrobit tělo či příroda sama. Operativní vyjmutí části či celého orgánu neobnovuje jeho funkci. Logický postup, když mi něco nejde, je ten, že se ptám, kdo to umí? Proč se naše medicína nepoučí jinde, u někoho, kdo to umí?

V článku je uvedeno, že „V žádné evropské zemi nejsou léčitelé v právním slova smyslu považováni za zdravotníky, a to bez ohledu na metody, které provozují. Česká republika se tak stala v rámci Evropy absolutní raritou,“ uvedli Dernerová s Plačkem.

To není pravda. V řadě evropských zemí si pacient může vybrat, jakými metodami chce být léčen a většina metod a postupů, resp. léčebných zákroků je hrazena ze zdravotního pojištění, případně se spoluúčastí pacienta. Proč nechceme pro své občany lepší a účinnější prevenci? Má-li některá z diagnostických a terapeutických metod lepší výsledky, proč ji nenabídnout občanům jako součást zdravotního systému a péče?

Z čeho pramení nezájem naší medicíny? Na čem je vlastně zainteresován náš zdravotní systém? A jsme opět u onoho známého “o peníze jde až v první řadě”. Čím větší počet pacientů, čím větší počet vykázaných úkonů, čím větší počet prodaných léků, tím více peněz dané zdravotní zařízení dostane. Kde je v tom zájem na kvalitě lidského zdraví? Kde je možnost volby a motivace člověka, který hledá pomoc? Bohužel i kdyby lékař sebe více chtěl, nemůže v tomto systému pacientovi nabídnout jinou léčbu než tu, kterou má zaplacenou. Pokud není taková metoda schválena, pak ji nelze nabídnout. Současný zdravotní systém de facto blokuje naše rozhodování i lékaře samotné. Prosím, zkusme se někde poučit?

Často se setkáváme s názory, že tradiční čínská medicína prý neléčí? Že je to zřejmě podvod. Chce snad někdo říci, že polovina planety je léčena pouze placebem? Navíc, východní medicína se svými diagnostickými a terapeutickými metodami nezahrnuje jen tradiční čínskou medicínu či ajurvéda. Jsou zde i další specializace jako akupunktura či akupresura. Je to samozřejmě velmi široká oblast medicíny, kterou západní medicína nezná. Ačkoliv jsme v minulosti udělali krok k nápravě, chce nyní senát zařadit zpátečku. Přitom můžeme začít postupně. Existuje například celá řada diagnostických zařízení vyráběných v západní Evropě, které pracují na základě východní medicíny. Jsou dokonce certifikovány pro zdravotní systém Evropské unie, resp. pro lékaře. Přimlouvám se za používání i diagnostiky a léčebných postupů východní medicíny jako preventivního opatření. Všechny její léčebné postupy můžeme měřit i metodami západní medicíny. Jde především o měření změněných nebo obnovených reakcí nervového a hormonálního systému, a to jak u lidí zdravých, tak už nemocných, přičemž východní diagnostika odhalí nemoc dříve než západní, takže zatímco podle západní medicíny může člověk vypadat ještě jako zdravý, bude východní medicíny poukazovat již na zdravotní problém. Těchto studií je celá řada. Lze to prokázat komukoli, kdo má zájem.

Západní i východní medicína by spolu mohly krásně a dokonale spolupracovat. Nemusí spolu bojovat. Každá z metod se přece vyvinula pro pomoc člověku. Pojďme využívat výhod obou. Jak již bylo řečeno, východní medicína vidí blížící se nemoc daleko dříve než západní medicína. Je proto velmi vhodnou metodou pro prevenci. Kdybychom tedy začali využívat metodiky dřívější preventivní diagnostiky a začali vytvářet podmínky v organismu pro obnovu původní organické funkce, pak bychom byli zdravější a ušetřili bychom mnoho finančních prostředků, které jinak plynou na drahou a dlouhodobou (často neúspěšnou!) léčbu řady civilizačních chorob. Vše je měřitelné a vyhodnotitelné.

V článku je uvedeno, že “Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD) potřebu pravidel pro poskytovatele čínské medicíny obhajoval tím, že nyní vzdělání, rozsah a kvalitu nabízené péče čínských léčitelů není možné ověřit”.

Opět to není pravda. Je možné vytvořit podmínky pro ověření účinnosti., pokud tedy někomu nestačí důkaz, který se vyvíjel na druhé straně planety tisíce let. Studie o účinnosti východní medicíny existují po celém světě. Zkusme vytvořit podmínky pro jejich vzájemnou spolupráci. Zdravotní pojišťovny mají každý rok prostředky pro prevenci ve výši 1 mld. Kč. Můžeme vytvořit odborné týmy ze všech úrovní zdravotního systému. Je zde celá řada odborníků u nás i v Evropě. Můžeme začít postupně, diagnostické přístroje dokáží skvěle analyzovat celý organismus. Pojďme budovat specializovaná centra. Již jsme tím směrem vykročili, proč ho chce senát opět bořit? Buďme bdělí a aktivní. Nenechme si brát naše svobody. Je to i naše odpovědnost za naše zdraví. Cílem a záměrem je být zdraví jako celý národ.

Komentář k článku

https://echo24.cz/a/pXiiQ/senatori-chteji-zrusit-cinske-lecitelstvi-jako-zdravotni-obor

Jan M. Kubín