Představení hnutí CESTA

V následujícím textu uvádíme pro novináře základní informace o založení vizi, poslání, programových principech hnutí Cesta.

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI (CESTA) je hnutí založené v roce 2017. Svým působením chce podpořit návrat k Přirozenému řádu, který můžeme pouze poznávat, ale ne měnit. Přirozený řád nemá jen hodnotový rozměr, je to též konkrétní systém pravidel, jejichž dodržováním automaticky přispíváme k vyšší harmonii. Jeho respektování a „používání“ umožňuje vytvořit podmínky pro:

  • svobodný, stabilní, mírový a bezpečný život,
  • prosperitu všech občanů ve všech regionech,
  • rovnovážný rozvoj jednotlivců i společenství.

Posláním hnutí CESTA není navrhovat a realizovat dílčí řešení a „záplaty“ pro stávající systém, který považujeme za nereformovatelný. Naším posláním je zformulovat, nabídnout a realizovat vizi nového uspořádání společnosti založené na spolupráci, nikoliv boji.

Současný stav společnosti považujeme za velmi vážný a se zásadními systémovými nedostatky, v jejichž jádru stojí princip boje aplikovaný prakticky ve všech klíčových oblastech života. Bez zásadní a hluboké proměny rychle směřujeme k víceúrovňovému kolapsu (hodnotový, ekonomický, ekologický, sociální, bezpečnostní…) a nastolení nějaké podoby totality.

Vizí hnutí CESTA je odpovědná společnost sounáležitosti, tedy vytvoření co nejlepších podmínek pro mírový, svobodný, odpovědný, tvořivý a šťastný život jednotlivců, rodin a komunit.

Základní programové principy pro naplnění vize jsou Svoboda spojená s odpovědností, Mírová řešení, Otevřená komunikace, Decentralizace, Soběstačnost, Udržitelnost, Zachování vlastních kulturních tradic a identity, Podpora rodiny a péče o děti, Rovnocennost uplatňování práv i povinností.

Kontakt pro média

Jan Michael Kubín
Předseda
E-mail: jan.kubin@hnuticesta.cz
Telefon: 602 344 013

Jan Michael Kubín

Sídlo a korespondenční adresa

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
Gercenova 856/3, 102 00 Praha
IČ: 05754577
E-mail: cesta@hnuticesta.cz
Web: www.hnuticesta.cz