Stav v České republice

Dlouhodobě vytvářené podmínky na naší politické scéně přinesly podobnou situaci jako v jiných Evropských zemích. Dnešní dělení na pravicové a levicové subjekty již není použitelné. Nejsou jasní liberálové či konzervativci. Nejsou jasní zástupci chudších či bohatších vrstev společnosti.

Vyznat se v dnešní politické nabídce je mnohem složitější. Není jasné, kdo koho zájmy hájí. Je potřeba si uvědomit, že námi volení zástupci vytvářejí podmínky našeho života. Pokud nejdeme volit, nejsme odpovědní za vytváření těchto podmínek na náš život. Vidíme, kam jsme se dostali? Jaké jsou naše vize?

Po senátních volbách v roce 2020 se zde vytvořily 4 základní skupiny:

  1. lokální populisté (ANO, ČSSD, KSČM)
  2. globální extrémní „levice“ (Piráti a STAN)
  3. liberální opravárenská „pravice“ (ODS, KDU, TOP09)
  4. národnostní opraváři (SPD, …)

Pojďme se na ně podívat detailněji.

ANO – ČSSD – KSČM

Jejich volební program je souhrnem všech ostatních politických stran. Zkuste spolupracovat s někým, kdo stále mění směr a cíle. S někým kdo se řídí populismem, co by se líbilo lidem. Máte však jednu jistotu, že svými rozhodnutími hájí především své osobní zájmy. Dá se společnost řídit jako firma takovými populisty? Po 8 letech jejich vlády vidíme, kdo získal největší výhody a komu zůstaly nevýhody.

PIRÁTI – STAN

Vidíme, že tato skupina prosazuje neoliberalistické názory a vytváří podmínky např. pro multikulturalismus, který jak víme nefunguje. Podporují práva menšin v takovém rozsahu, že likvidují tradiční pojetí rodiny. Bezvýhradně podporují federalistické snahy EU, i když je to proti zájmům našich občanů. Prosazují vše řídit elektronicky, což vidíme, že je zneužitelné. Prosazují vyšší centralizaci společnosti.

ODS – TOP09 – KDU

Vidíme, že rádoby pravice není a nikdy nebyla skutečnou pravicí. Jejich léčbou společnosti je představa, že stačí vyměnit lidi a vrátit se k tomu, co dělali celých 22 let. Tyto mechanismy, že budeme více a více spotřebovávat a přitom budeme neomezeně růst, je ekonomický nesmysl. I oni podporují současnou centralistickou politiku EU. I jejich vize je pro společnost destruktivní.

SPD a někteří mimoparlamentní národovci

Jdou cestou decentralizované společnosti. Bohužel jejich vize proměny společnosti je postavena na opravě původních přežitých principů. Chybí jim dlouhodobá rozvojová vize společnosti. Pouze národovectví není dostatečnou filosofií pro proměnu a funkčnost společnosti.

 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI a hnutí PRAMENY

Jak ukazuje současná globální krize způsobená nejen uměle vyvolanou tzv. pandemií a opakovanými lockdowny, protože ke kolapsu tržní ekonomiky a zastupitelské demokracie se schylovalo již dávno před tím,  takže covid vše jen urychlil, nejsou vlády národních států, vč. té naší schopny adekvátně reagovat na dění ve společnosti. V tomto světle je zřejmé, že mnohé tradiční politické strany selhávají a ztrácejí důvěru a sílu. Nebývalou důvěru naopak dostávají menší, zatím neparlamentní politické subjekty. Aby ovšem tyto měly šanci na úspěch ve sněmovních volbách na podzim, je nezbytné, aby se co nejvíce spojily, jinak dojde k rozdrobení hlasů a šance na změny, které tyto neparlamentní strany slibují, bude minimální, ne-li nemožná.

Hnutí CESTA si je velmi dobře vědomo toho, že v současných podmínkách opravdu celosvětové ekonomické, zdravotní, sociální, psychologické, ale i právní a bezpečnostní krize, platí ještě více staré otřepané rčení – V JEDNOTĚ JE SÍLA. Do současných sněmovních voleb jsme proto šli cestou co největšího propojování se s ostatními politickými, zejm. neparlamentními subjekty.

Výsledkem několikaměsíčních koaličních jednání a jednání o spolupráci s více jak dvěma desítkami subjektů, je NOVÉ politické hnutí PRAMENY. Celkem sedm subjektů podepsalo Smlouvu o spolupráci a míří do parlamentních voleb! Hnutí CESTA tedy bude v letošních volbách kandidovat za PRAMENY.

Sedm svébytných pramenů v tuto chvíli tvoří: hnutí CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI, Strana Národní Svobody, Život s Činnou kompetencí, Česká konference, Vědomí, Svépomoc Inspirace a AKS – Aliance Kulatého stolu.

 

Více informací o hnutí PRAMENY se dozvíte zde. Kandidáty hnutí CESTA najdete zde.