EKONOMIKA

 • Hlavní teze:
  • Zachováme českou korunu.
  • Zamezíme dalšímu zadlužování státu.
  • Zakotvíme do Ústavy právo na hotovost.
  • Podpoříme malé a střední podnikatele.
  • Podpoříme lokální ekonomiku a soběstačnost regionů.
  • Zabráníme záměrné likvidaci státních podniků.
 • Obecným cílem je, aby ekonomika sloužila občanům a ne občané ekonomice, a to za podmínky udržitelnosti a rovnovážného rozvoje. Znamená to mimo jiné de-ideologizaci ekonomiky, jasné vymezení toho, kde začíná a končí ekonomická svoboda, odstranění vlivu korporací na politické rozhodování či zahrnutí všech externalit do nákladů výroby.
 • Kritickým cílem je udržení stability ekonomiky v nastupující krizi, zajištění vyšší soběstačnosti i na úrovni regionů, zeštíhlení nákladů státu a vyšší ekonomické zajištění kritické infrastruktury státu (viz kapitola Bezpečnost).

Krizový scénář směrem k systému

 • Zjednodušíme administrativu podnikatelům a zjednodušíme daňové zákony.
 • Zabráníme zvýhodňování nadnárodních firem a ochráníme domácí firmy před levným, dotovaným, dumpingovým dovozem.
 • Zabráníme implementaci nesmyslné části zelené agendy.
 • Podpoříme projekty zaměřené na základní soběstačnost regionů.
 • Změníme insolvenční zákon tak, aby nebyl zneužitelný insolvenčními mafiemi.
 • Změníme exekuční zákon tak, aby nebyl zneužitelný exekučními mafiemi.
 • Zachováme českou korunu.
 • Zvýšíme autonomii ČNB vůči vlivu Evropské centrální banky a dalších mezinárodních institucí.
 • Změníme zákony bankovního i nebankovního sektoru ve prospěch této země.
 • Zakotvíme do Ústavy právo na hotovost.
 • Zastavíme zadlužování státu a naopak vytvoříme podmínky pro vyrovnané rozpočty státu, měst a obcí.
 • Zastavíme nenárokové dotace v soukromém sektoru.
 • Snížíme náklady státu ve všech oblastech jeho služeb.
 • Budeme vytvářet podmínky pro nově vznikající obory s vysokou přidanou hodnotou za účelem růstu a stabilizace ekonomiky.
 • Vytvoříme proexportní podmínky jako jsou: společný vývoj a výzkum, stabilizace kurzu vlastní měny, podpora výstavby makrostruktury, kvalifikace lidských zdrojů v regionech, obchodní a právní pomoc v zemích exportu.