Darujte

Poskytnutím i sebemenšího daru přispějete k dosažení naší vize – svobodné, odpovědné společnosti sounáležitosti. Veškeré příjmy a výdaje týkající se hospodaření hnutí CESTA jsou veřejně přístupné na těchto stránkách v menu „Jsme otevření“.

Darovat můžete jako fyzická i právnická osoba (firma). Peněžité dary lze poskytnout pouze bezhotovostně platební kartou nebo převodem na účet vedený u Fio banky, a.s. 7777 222 333/2010.

 
 
 
 
 
 
 
Frekvence daru:     

Dary nad 10 000 Kč

Přes tuto stránku lze poukazovat pouze dary do 10 000 Kč. Pokud byste chtěli darovat více, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu hkh@hnuticesta.cz nebo telefonicky 773 334 048. Děkujeme.

Dary nad 1 000 Kč

Pro dary nad 1 000 Kč je dle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, potřeba uzavřít jednoduchou darovací smlouvu.

Poskytnuté dary lze odečíst od základu daně, splníte-li podmínky stanovené zákonem 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

V případě vašeho zájmu vám rádi vystavíme potvrzení o přijetí daru.

Dary do 1 000 Kč

Zde není potřeba darovací smlouva.

Do této kategorie spadají i opakované platby, i když jejich součet za rok překročí 1 000 Kč. Například měsíční trvalou platbu 12 × 1 000 Kč není nutné smluvně podchytit.

V případě vašeho zájmu vám rádi vystavíme potvrzení o přijetí daru.