Kontaktní informace

Sídlo a korespondenční adresa Hnutí

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI (CESTA)
Gercenova 856/3
102 00 Praha
IČ: 05754577
cesta@hnuticesta.cz
ID datové schránky: rdmy2wu

Jaroslav Kuchař, Předseda: jaroslav.kuchar@hnuticesta.cz 

Lucie Meškanová, 1.místopředsedkyně: lucie.meskanova@hnuticesta.cz

Anita Beganyová, Místopředsedkyně: anita.beganyova@hnuticesta.cz

Jan Michael Kubín, Místopředseda: jan.kubin@hnuticesta.cz

Jan Dubanič, Místopředseda: jan.dubanic@hnuticesta.cz

Finanční útvar:
hkh@hnuticesta.cz

Personální útvar:
clenstvi@hnuticesta.cz

útvar IT:
podpora@hnuticesta.cz

Marketing: 
kampan@hnuticesta.cz

 jméno, příjmení / funkce e-mail
Luděk Bolcek
1.místopředseda
ludek.bolcek@hnuticesta.cz
Jan Michael Kubín
Místopředseda
jan.kubin@hnuticesta.cz
Antonín Baudyš
Místopředseda
antonin.baudys@hnuticesta.cz
Anita Beganyová
Místopředsedkyně
anita.beganyova@hnuticesta.cz
Vojta Drahoňovský
Člen předsednictva 
vojta.drahonovsky@hnuticesta.cz
Jan Dubanič
Člen předsednictva 
jan.dubanic@hnuticesta.cz
útvar e-mail
Finanční hkh@hnuticesta.cz
Personální clenstvi@hnuticesta.cz
 IT podpora@hnuticesta.cz
 Marketing kampan@hnuticesta.cz

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
Gercenova 3, 102 00 Praha 15
IČ: 05754577
e-mail: cesta@hnuticesta.cz
ID datové schránky: rdmy2wu

Zásady ochrany osobních údajů 
Zásady používání cookies
RSS
© 2017 - 2020 | CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

Obnovujeme Přirozený řád