NOVÁ VIZE PRO EVROPU 2019

Volební program pro volby do EP

NOVÁ VIZE

EU jako organizace sloužící občanům, ne korporacím

VÝCHODISKA

Unii ničí prosazování zájmů silou a neoliberální ideologie 

SUVERENITU

NE násilné integraci
ANO spolupráci suverénních států

VLÁDU OBČANŮM

NE zlovůli korporací
ANO skutečné vládě občanů

ROVNOCENNOST

NE postavení kolonie
ANO ekonomické rovnocennosti

OCHRANU OBČANŮM

NE masové migraci
ANO ochraně domácí populace

SPOLUPRÁCI

NE protiruské hysterii
ANO spolupráci a ukončení sankcí

PODPORU RODINĚ

NE gender ideologii
ANO vztahu žena – muž – dítě

PÉČI PŮDĚ A VODĚ

NE ničení půdy a vody
ANO zdravé půdě a vodě