Ing. Jan Michael Kubín
Funkce:
Lídr kandidátky hlavního města Prahy
Osobní motto:
„Poznejme, co je spojené a spojujme poznatelné.“

Životopis

Jmenuji se Jan Michael Kubín (jméno Michael jsem získal křtem u Československé církve husitské v roce 2003). Narodil jsem se v Praze. Jsem ženatý. Mám pět dětí a dvě vnoučata. Vystudoval jsem obchodní fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze. 20 let jsem pracoval ve výrobní sféře v několika výrobních firmách na ekonomických či obchodním manažerských pozicích (strojírenství, elektrotechnika a energetika). Podnikal jsem v chemickém průmyslu v oblasti povrchových úprav. Posledních 15 let podnikám na spotřebním trhu v oblasti importu a exportu lékařských přístrojů a potravinových doplňků. Zároveň jsem se podílel na realizaci různých sportovních či kulturních projektů – např. výstavba curlingové haly v Praze či obnova divadla Mana na Praze 10.

Věnuji se tématům s duchovní tématikou a univerzálního fungování Vesmíru. Jsem autorem cca šestisetstránkového textu na www.pansofia.cz. Jde o popis fungovaní Přirozeného řádu v živé i neživé přírodě, makro i mikrosvěta. Popisuji zde mechanismy, které vytváří podmínky pro fungovaní přírodních zákonů. Na základě tohoto poznání jsme s přáteli založili hnutí CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI, jehož cílem je návrat k Přirozenému řádu a zodpovědné společnosti sounáležitosti, a jehož jsem se stal v roce 2020 Předsedou.

Proč jsem se rozhodl kandidovat?

Protože chci napomoci tomu, aby se společnost, která je dlouhodobě vážně nemocná, znovu uzdravila. Trvalého uzdravení však můžeme dosáhnout pouze tehdy, pokud vrátíme původní biologickou, resp. společenskou funkci zdraví člověka i společnosti, kdy si je jedinec vědom své vlastní odpovědnosti za své zdraví. Dnes je společnost – coby pacient – na jednotce intenzivní péče, zcela závislý na vnějších podmínkách. Skutečná léčba spočívá ve výměně obsluhujícího personálu, zařízení na JIPu, stejně jako ve změně kombinací farmakologické a chirurgické léčby, což jsou slepé uličky, které jen prohlubují nemocnost a závislost na systému. Pacientovi je potřeba vytvářet podmínky pro jeho aktivní zapojení, převzetí zodpovědnosti do svých vlastních rukou, posílení vědomí svébytnosti a svobody. Řešit následky se ukazuje být marné, pokud neřešíme příčiny nemoci.

A proč za PRAMENY?

Je potřeba se spojit s dalšími subjekty, které mají zájem konat na základě konsenzu. Je potřeba konat společně. Každý subjekt v Pramenech nese své znalosti a zkušenosti pro novou dobu po-covidovou. Prameny jsou novým způsobem decentralizovaného spravování věcí veřejných občanem přímo z regionu, proto kandiduji za hnutí Prameny.

Čeho bych chtěl jako poslanec dosáhnout?

Chci předkládat parlamentu, potažmo občanům návrhy na změnu podmínek, které je potřeba ve společnosti nastavit, aby se skrze kauzální léčbu společnost uzdravila. Dle principů a zákonů Přirozeného řádu víme, co je potřeba konat na úrovni jednotlivých resortů a regionů. Především je nutné decentralizovat. Máme připravený projekt decentralizovaného řízení společnost a navrhujeme, jak nastavit uzdravování.

Osobní vzkaz

Pojďme k volbám a přijměme naši odpovědnost za náš život a budoucnost.