Jaroslav Kugler
Funkce:
Lídr kandidátky Jihočeského kraje
Osobní motto:
„Vzájemnou spoluprací to zvládneme!“

Životopis

Jmenuji se Jaroslav Kugler, pocházím ze Středočeského kraje, avšak mým současným působištěm je obec Chotoviny v Jihočeském kraji, kde žiji od roku 2016. V současné době pracuji jako Generální ředitel společnosti provozující železniční a autobusovou dopravu a dále ve spolupráci s Českou poštou, s.p. také poštovní služby. V minulosti jsem působil v různých provozních profesích na železnici, či na pozicích ve státní správě působících v resortu dopravy a dopravní obslužnosti.

Doprava, zvláště ta železniční, je mi velice blízká, jelikož se v ní celý svůj profesní život pohybuji. Je také mým koníčkem. Spektrum mých zájmů se však nezaměřuje jen na dopravu. Vedle ní mám rád cestování, památky, historii a jsem také laickým badatelem v oblasti práva.

Jaké mám předpoklady pro funkci poslance?

V rámci HNUTÍ PRAMENY se věnuji resortu dopravy, který je v poslední době velice opomíjený a skomírá. Česká republika má nejhustší železniční síť ve Střední Evropě. Naši dědové železnici stavěli s tím, že přinese rozkvět do regionů naší země, což se jim povedlo. V současné době se však stále častěji potýkáme s rušením tratí a zastavováním provozu na nich. Když se zamyslíme nad tím, že naše krásná země je v srdci Evropy a je tzv. tranzitní zemí, naskýtá se mi řada otázek. Proč u nás tolik kamionů tranzituje a nepřepravují se skrz naší zemi vlaky? Proč ročně investujeme nemalé částky ze státního rozpočtu do oprav silničních komunikací? Proč nákladní železniční doprava, která má výhodu velké přepravní kapacity, skomírá? Proč neexistuje provázanost autobusové dopravy se železniční? Proč je cestování hromadnou dopravou zdlouhavé a neefektivní? Odpověď je jednoduchá: neexistuje efektivní model dopravy pro Českou republiku.

Výše uvedenou problematiku, která nás postihuje svými konečnými důsledky dnes a denně, bych rád řešil. Není nic jednoduššího než říct, že něco nejde. Toto slovo v mém slovníku nenajdete. Vše je o vůli zúčastněných a schopnosti vyjednávání. Doprava je služba a jako taková má sloužit nám, lidem, ne lidé dopravě.

Jako majoritní problém vnímám také likvidaci státních podniků. Podívejme se například na státní podnik Česká pošta, která se nachází v současné době v absolutním rozkladu. Tento podnik zapomněl na to, že jeho hlavním posláním je doručování listovních a balíkových zásilek do všech koutů České republiky. Z vlastních zkušeností jistě víte, jak se tomuto podniku daří svoje poslání naplňovat. Díky nekompetentnosti manažerů České pošty došlo k tomu, že komerční subjekty působící na trhu zcela převálcovali státní podnik, který v současné době připravuje od začátku roku 2022 rozsáhlou reorganizaci, která spočívá v rozdělení na komerční a nekomerční složku podnikání. V důsledku to povede k rapidnímu propouštění zaměstnanců a rozkladu celé společnosti.

Další český podnik, České dráhy, se svojí politikou a dlouhodobou nečinností v oblasti provozování drážní dopravy dospěly do fáze, kdy pomalu ztrácejí dominantní postavení na trhu a s každou další soutěží vypsanou objednateli dopravy přichází o přepravní výkony. Tyto jsou pak nahrazovány soukromými železničními dopravci, kteří jsou pružnější a efektivnější. V důsledku tato situace vede k roztrhání síťovosti železnice, která byla její největší silou.

Proč kandiduji a proč za hnutí PRAMENY?

Do politiky jsem nikdy nechtěl vstupovat, okolnosti poslední doby mě však donutili zamyslet se nad smyslem dnešní společnosti a bojovat za lepší svět. HNUTÍ PRAMENY byla moje jasná volba, slučuje tolik zajímavých a kreativních lidí, že je radost s nimi pracovat. Věřím, že společnými silami se nám podaří vytvořit lepší svět pro nás všechny. Víme jak na to!

Osobní vzkaz

Pomozte nám a podpořte nás v Parlamentních volbách, naše číslo je 10. Jsme Prameny!