V ČEM JSME JEDINEČNÍ

Jako jediní navrhujeme nestrannou, komplexní a kauzální léčbu společnosti, tj. léčbu příčin. To je také důvod, proč jsme se neměli ke komu přidat.

1. Nevycházíme z žádné konkrétní ideologie

Vycházíme z praxí ověřeného poznání obecných zákonů Univerza, vědy a filozofie. Svět je pestrobarevný, odmítáme se na něj dívat prostřednictvím jednobarevných brýlí.

2. Hledáme a nalézáme skutečné příčiny problémů

Naše analýza současného stavu společnosti je nepředpojatá a komplexní, jde k podstatě věci a ke skutečným příčinám. Nespokojíme se s povrchním pohledem na realitu ani zaměřením na jedno téma.

3. Nabízíme stabilní a harmonická řešení

Námi navrhovaná řešení proto mají potenciál řešit problémy komplexně a dlouhodoběKaždé navržené řešení odstraní systémové příčiny problému a nastoluje stabilitu a harmonii.

1

4. Nabízíme vyvážená a "průlomová" řešení

U rozporných záležitostí a protikladných konceptů hledáme řešení, která nejsou jejich jalovým nefunkčním kompromisem, ale jsou jejich vyšší syntézou. Nejvýznamnějším kritériem je, aby navržené řešení bylo v zájmu nejvyššího dobra pro všechny zúčastněné.

g

5. Nabízíme řešení vyžadující spoluodpovědnost všech zúčastněných

Nestraníme nikomu ani nejednáme v zájmu žádné skupiny, Po všech zúčastněných požadujeme přijetí spolu-odpovědnosti. Jen přijetí spolu-odpovědnosti vytváří dostatečně silný kontrolní mechanismus pro stabilitu systému.

6. Rozhodujeme konsensuálně

Odmítáme uvnitř našeho hnutí i ve společnosti  rozhodování typu 51:49. Jakákoli provedená změna musí být, pokud je to možné, se souhlasem dotčených stran. U těch rozhodnutí, kde toho nelze dosáhnout, musí být pro změnu minimálně 62% dotčených osob – tato hodnota vychází z univerzální přírodní konstanty, zlatého řezu.

7. Řídíme se vizí a hodnotami

Naše jednání je řízeno výhradně naší vizí a hodnotami. Odmítáme oportunismus. U každé věci posuzujeme, zda vede k naplnění vize a zda způsob realizace odpovídá našim hodnotám.

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
Gercenova 3, 102 00 Praha 15
IČ: 05754577
e-mail: cesta@hnuticesta.cz
ID datové schránky: rdmy2wu

Zásady ochrany osobních údajů 
Zásady používání cookies
RSS
© 2017 - 2020 | CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

Obnovujeme Přirozený řád