V ČEM JSME JEDINEČNÍ

1. Nevycházíme z žádné konkrétní ideologie

Vycházíme z praxí ověřeného poznání obecných zákonů Universa, vědy a filozofie. Svět je pestrobarevný, odmítáme se na něj dívat prostřednictvím jednobarevných brýlí.

2. Hledáme a nalézáme skutečné příčiny problémů

Naše analýza současného stavu společnosti je nepředpojatá a celostní, jde k podstatě věci a ke skutečným příčinám. Nespokojíme se s povrchním pohledem na realitu ani zaměřením na jedno téma.

3. Nabízíme stabilní a harmonická řešení

Námi navrhovaná řešení proto mají potenciál řešit problémy komplexně a dlouhodobě. Každé navržené řešení odstraní systémové příčiny problému a nastoluje stabilitu a harmonii.

4. Nabízíme vyvážená a „průlomová“ řešení

U rozporných záležitostí a protikladných konceptů hledáme řešení, která nejsou jejich jalovým nefunkčním kompromisem, ale jsou jejich vyšší syntézou. Nejvýznamnějším kritériem je, aby navržené řešení bylo v zájmu nejvyššího dobra pro všechny zúčastněné.

5. Nabízíme řešení vyžadující spoluodpovědnost všech zúčastněných

Nestraníme nikomu, ani nejednáme v zájmu žádné skupiny. Po všech zúčastněných požadujeme přijetí spolu-odpovědnosti. Jen přijetí spolu-odpovědnosti vytváří dostatečně silný kontrolní mechanismus pro stabilitu systému.

6. Rozhodujeme konsensuálně

Odmítáme uvnitř našeho hnutí i ve společnosti rozhodování typu 51:49. Jakákoli provedená změna musí být, pokud je to možné, se souhlasem dotčených stran. U těch rozhodnutí, kde toho nelze dosáhnout, musí být pro změnu minimálně 62 % dotčených osob – tato hodnota vychází z univerzální přírodní konstanty, zlatého řezu.

7. Řídíme se vizí a hodnotami

Naše jednání je řízeno výhradně naší vizí a hodnotamiOdmítáme oportunismus. U každé věci posuzujeme, zda vede k naplnění vize a zda způsob realizace odpovídá našim hodnotám.