ZDRAVOTNICTVÍ

 • Hlavní teze:
  • Absolutní dobrovolnost očkování.
  • Návrat práv a kompetencí na ochranu lidského zdraví.
  • Každý je zodpovědný za své zdraví – moje tělo, moje volba.
  • Otevřená, veřejná debata odborníků (vedoucí k vyjasnění situace).
  • Informovanost (osvěta) zaměřená na prevenci a účinnou léčbu (zaměření na prevenci a léčbu).
  • Zastavení plošných opatření, restrikcí a šíření strachu.
 • Obecným cílem je obnovení podmínek pro zdraví populace.
 • Kritickým cílem je efektivní, ekonomické a bezpečné řešení pandemické krize při zachování maximální možné ochrany nejrizikovějším skupinám a současně svobody a práv občanům.

Krizový scénář směrem k občanovi

Směrem k systému

 • Podpora prevence (občané si zvykli odevzdávat odpovědnost do rukou lékařů).
 • Podpora imunity všemi možnými dostupnými prostředky s důrazem na individuální odpovědnost za své zdraví.
 • Zajištění včasné, efektivní, dostupné a levné léčby COVID-19 a zcela dobrovolného očkování.
 • Plná informovanost občana o všech možných důsledcích očkování, pravdivé statistiky a sběr dat.
 • Zjednodušení systému hlášení nežádoucích účinků.
 • Individuální přístup k pacientovi (jeho konkrétní psychobiografická anamnéza, klinický stav – v době covidové se od toho naprosto odstoupilo).
 • Zajištění dostupné zdravotní péče na všech úrovních.
 • Zajištění kapacit (zejm. personálních), a to skrze např.:
  • motivační platové ohodnocení zdravotního personálu,
  • závazku mediků, kteří zdarma studují vysokou školu nebo absolvují zahraniční stáže, že min. část své lékařské praxe odslouží v ČR.
 • Eliminace lobby farmaceutického průmyslu (BigPharma není zainteresována na zdraví člověka, ale na zisku), skrze např.:
  • snížení státem nastavené ceny léčiv pro výrobce a distributory,
  • zajištění kontroly generálního finančního úřadu (ředitelství) zaměřené na oblast transferovaných cen Pharma firem.
 • Zastavení neefektivního vynakládání prostředků (např. dovoz čínských testů a co nejvíce využívat domácí, lokální zdroje) a proměna motivace lékařů, např:
  • změnou způsobu financování lékařských úkonů (např. počtem uzdravených namísto počtu výkonů),
  • zajištěním systémového přehledu o vyšetřeních a výsledcích pacienta (zabránění duplicity a vyčerpání finančních prostředků).
 • Vrátit vytunelované prostředky ze soukromých rukou do rukou státu a pojišťoven.
 • Depolitizace medicínských témat a umožnění vyvážené odborné debaty v hlavním mediálním proudu (k medicínským tématům se nemohou vyjadřovat politici a z veřejného mediálního prostoru nesmí být vyloučena vyvážená odborná debata, systému nepohodlné postuláty odborníků a vědců nesmí být cenzurovány).
 • Obnovení lékařské etiky napříč všemi obory.
 • Podpora objektivního vědeckého výzkumu a zpřístupnění kvalitních, impaktových materiálů ze zahraničí.
 • Zaměření na kauzální léčbu (nestačí jen řešit následky).
 • Propojovat klasickou medicínu s alternativními metodami léčení – zavedení celostního přístupu (tzn. Kauzální léčba (nestačí jen řešit následky, ale uchopit příčiny nemocí).
 • Propojovat klasickou medicínu s přírodní – celostní přístup (tzv. alternativní metody léčení jsou plnohodnotně integrovány do západního systému léčeníú, a to např.:
  • zrušením zákazu informovat spotřebitele o zdravotních účincích bylin,
  • změnou úhradové vyhlášky (ve prospěch celostní a přírodní medicíny i dalších včasných či preventivních metod).
 • Změna způsobu myšlení směrem k vědomí, že „normální je být zdravý“, (tzn. sjednocený nejen na úrovni těla, ale také duše a ducha), a že tělo má úžasné samoléčebné schopnosti, a to např. skrze:
  • osvětu na úrovni laické i odborné veřejnosti,
  • zavedení do metodiky středního i vysokoškolského vzdělávání,
  • posílení vzdělávání praktických lékařů,
  • znovuobnovení rodinných lékařů (jejichž výhodou je, že znají celou rodinu, její dynamiku, anamnézu a dokáží tak lépe diagnostikovat, léčit a působit na celý rodinný systém).

Zdravotní systém musí být nastaven výhradně a jen ve prospěch fyzického a psychického zdraví populace, zaměřený na prevenci a včasné odhalování nemocí.