Nacházíme se v přelomové době. Jako lidstvo stojíme na křižovatce dějin, kde jsou jen dvě volby – OTROCTVÍ anebo SVOBODA. A každý jeden z nás se musí rozhodnout, kudy se vydá.

Nejde o historický precedent, takových křižovatek v lidské historii bylo mnoho. Od té poslední uplynulo sotva 80 let. To, co je na současné situaci výjimečné, je její globální rozměr. Týká se celého světa. A nyní, po dvou tisících letech máme příležitost stvořit lidskou společnost na zcela nových základech. Společnost fungující na bázi spolupráce, přátelství, úcty a svobody. Poprvé v historii má lidstvo jako celek příležitost se plně osvobodit z pout omezenosti lidské mysli a jí dominujícího strachu, který nás drží v okovech. Není to primárně ani covid, ani green deal, ani národní a světové vlády, které zotročují lidi. V tom základu jsme to my sami – náš vlastní strach, strach o sebe, o druhé, strach z vlastní smrti. A co máme „uvnitř“, to nacházíme „venku“.

Kam až to může zajít, zůstaneme-li otroky vlastního strachu? A jak by se žilo, kdyby lidé překročili svůj strach a povznesli se z instinktivní roviny zvířete do roviny svobodného DUCHA?

Cílem snímku není vyděsit, ani vystrašit diváka, nebo jej naopak uchlácholit tzv. sluníčkářskou vizí, jako spíše formou kontrastu pomyslného světla a stínu zprostředkovat prožitek dvou světů, které jsou oba stejně možné. A vzbudit v divákovi uvědomění, že je to jen a právě jen on, kdo svými záměry a činy rozhoduje o tom, kudy se vydá.

Každému poutníku přejeme na jeho cestě touhu po pravdě, klid mysli, lásku v srdci a moudrost úsudku, aby síla lidského ducha, která je svobodná a neomezená, přetrvala pro nás i naše děti a další pokolení na této planetě.

Kéž je pro Vás naše čerstvé dílo podnětem k zamyšlení a inspirací a souzníte-li, prosíme Vás o jeho sdílení!

 

Střih: Karol Smolová
Hudba: Martin Roger Sabol

#ZAPOJTE SE 

#NOVINKY