PRÁVO

 • Hlavní teze:
  • Ochráníme občany před pokusy nastolit totalitu.
  • Odstraníme zneužitelné gumové paragrafy a zákony.
  • Nadřadíme Ústavu nad mezinárodní smlouvy.
 • Obecným cílem je, aby výkon spravedlnosti byl postaven na hledání pravdy a spravedlnosti a občan či organizace se mohli spolehnout na to, že se domohou spravedlnosti proti komukoliv a v rozumném čase.
 • Kritickým cílem je, aby justice ochránila demokratické principy státu proti totalitním tendencím, tedy stála na straně občanů a ochránila jejich práva, svobody a zájmy proti zvůli vlády a vládních institucí, korporací, některých nevládních organizací a vlivových skupin.

Krizový scénář směrem k občanovi

Směrem k systému

 • Zajistit nadřazenost Ústavy nad mezinárodními smlouvami.
 • Odstranit nebo změnit všechny zákony a „gumové“ paragrafy, které jsou byť i potenciálně zneužitelné či zvýhodňující korporace, vládu a její instituce, mocenské a vlivové skupiny oproti občanům (např. pandemický zákon).
 • Zpřesnit formulace v Listině základních práv a svobod tak, aby byla zaručena plná svoboda občana ohledně zdravotních výkonů.
 • Eliminovat všechny excesy soudní moci včetně změny exekučního modelu a změny v insolvenčním řízení, které bude chránit podniky před zneužitím.
 • Využít mediace jako předstupně řešení sporů stojících mimo trestní právo.
 • Zajistit vyšší důraz na hledání pravdy a spravedlnosti v soudní praxi.
 • Formulovat a kodifikovat principy přirozeného práva jako řád dobra (morální kodex).
 • Zjednodušovat právní řád (snižovat počet právních předpisů, zlepšovat jejich kvalitu a srozumitelnost) a dávat ho do souladu s přirozeným právem.