Rezort zdravotnictví

Obnovení podmínek pro zdraví populace

Současný stav

Současný zdravotní systém je úmyslně nastaven tak, aby podporoval business zainteresovaných na úkor zdraví i financí celé populace: „Proč uzdravovat, budeme léčit, jinak přijdeme o své zákazníky“. Jde o vysoce propracovaný
a sofistikovaný parazitický systém zahrnující i manipulaci s vědomím populace a zdravotnických profesionálů.

Tento stav má následující projevy a důsledky:

 1. Dochází k indoktrinaci populace i odborné veřejnosti
  1. Příliš úzce pojatá „vědecká metoda“ zbytečně omezující způsoby a prostředky léčby; tento přístup povoluje jen metody, které jsou vysvětlitelné a nikoliv ty, které jsou účinné (kritériem pravdy je praxe)
  2. Vzdělávání zdravotního personálu dlouhodobě založené na výše uvedených principech ( pouze na západní medicíně)
  3. Motivování zdravotního personálu nastavené tak, aby bylo v souladu s tímto směrem
  4. Přílišná specializace a naopak velmi omezený přístup k oblasti celostní medicíny a přírodních typů léčby, o prevenci ani nemluvě
  5. Vytváří se dlouhodobě dojem, že s postupujícím věkem je „přirozené“ být nemocný
  6. Produkují se zavádějící informace na téma „zdravý způsob života“, či se vytváří chaos (snižuje se schopnost populace chovat se odpovědně ke svému zdraví)
 2. Právní prostředí vede k neodpovědnosti lékařů i pacientů
  1. Právní prostředí definuje povolené metody léčby jen na „lege artis“ (z toho plyne téměř nulová svoboda a odpovědnost pacienta)
  2. Při použití takové metody lékaři nic nehrozí, ani kdyby byla metoda škodlivá
  3. Pokud lékař použije jinou metodu, hrozí mu postih, i když nic nezpůsobil či dokonce byla metoda účinná
 3. Omezují a zakazují se levné a účinné způsoby léčby a prevence
  1. Nízký nebo žádný důraz na prevenci a využití preventivní medicíny včetně
  2. Omezování či zakazování levných a účinných metod léčby (homeopatie, čínská medicína, celostní medicína…)
  3. Zakazování či nulová podpora přírodním metodám léčby (bylinky, léčitelé…)
  4. Odmítání metodiky i nástrojů pro diagnostiku počátečních stádií vzniku především civilizačních chorob
  5. Při nepoužití hrozí lékaři postih
 4. Rozvíjí se drahý a neúčinný zdravotní systém motivující k léčebným výkonům, ne ke zdraví
  1. Systém není zainteresován na zdraví člověka, ale na penězích z poskytnutých úkonů, na vyúčtování, co nejvíce a nejdražších výkonů, resp. na zisku i za cenu zbytečné či dlouhodobé léčby
  2. Systém se snaží řešit zdravotní problémy populace, ale léčí pouze následky bez souvislostí a hledání příčin nemocí a to především u civilizačních chorob (symptomatická, nikoli kauzální léčba)
  3. Je financována pouze tzv. západní medicína, jejíž metody a postupy jsou čím dál dražší a s velmi pochybným lepším účinkem, tj. sledujeme obrovské plýtvání finančními prostředky s důrazem na farmakologické léčení a drahé diagnostické metody bez důrazu na uzdravení pacienta
  4. Většina léků neléčí příčiny chorob, ale pouze blokuje přirozené reakce organismu na nerovnováhu; tím se situace jen zhoršuje až do nutnosti chirurgického zákroku, což je ale jen nezbytná poslední záchrana před smrtí pacienta
  5. Probíhá očkování (i zbytečné) v příliš časném věku dítěte (nepřipravuje si tento systém již od narození dítěte budoucí pacienty?)
  6. Efektivita je měřena finančními ukazateli výkonů a ne počtem uzdravených
  7. Nastavení výše odvodů není motivační pro odpovědnost vůči svému zdraví
  8. V systému utíkají provozní náklady skrze velký počet zdravotních pojišťoven, ale jejich přínos ve smyslu očekávaného pozitivního vlivu konkurenčního prostředí zdravotnímu trhu nepřinesl, spíše naopak

Koncepce a nástroje řešení

 1. Změna paradigmatu cestou osvěty a vzdělání směrem k převzetí spoluodpovědnosti člověka za své zdraví; zdravotní systém může připravit jen pro uzdravení člověka, člověk se uzdravuje sám
 2. Změna právního prostředí vracející lékařům i pacientům odpovědnost
 3. Změna zdravotního systému, který musí být motivován za zdraví populace, tj. především k prevenci, a má zájem používat metodiku anebo nástroje pro včasné odhalování počátečních stádií vzniku především civilizačních chorob.
 4. Změna úhradového systému pojišťoven ve prospěch celostní a přírodní medicíny i dalších včasných či preventivních metod
 5. Revize financování prevence, akutní, klinické, lůžkové, LDN, lázeňské a seniorské péče či služeb (pružný systém podle statistik, dle důchodového systému atd.)
 6. Podpora zdravotnického výzkumu s cílem nacházet metody kauzální léčby na principu obnovy komunikace v organismu a urychleného uvádění výsledků do praxe
 7. Nastavit systém tak, aby z příjmu zdravotního pojištění od občanů nešlo tvořit zisk soukromých zařízení
 8. Vyžadovat spoluúčast pacienta při vyžádání mimořádných služeb a materiálů a v případech, kdy pacient porušuje léčbu či léčebné postupy

Cílový stav

 • Podstatná část populace si je vědoma spoluodpovědnosti za své zdraví, má dostatek informací, co je zdravý životní styl, a chová se podle toho
 • Zdravotní systém je nastaven tak, aby motivoval všechny aktéry k trvalému zdraví celé populace
 • Pokles výskytu civilizačních nemocí
 • Sledování populace nejen jako zdravých a nemocných, ale sledovat vznik problému, nemoci i v latentních stavech
 • Jedna zdravotní pojišťovna

Měřitelné indikátory úspěchu

 1. Počty nemocných
 2. Úspory a strukturální změny v čerpání rozpočtu zdravotnictví
 3. Pokles spotřeby farmak jako řešení ex-post
 4. růst spotřeby doplňků stravy a podpory léčby v rukách pacienta

Podmínky funkčnosti

 • Vznik motivačních podmínek pro všechny zúčastněné – svoboda a odpovědnost
 • Potřeba komunikovat sám se sebou