Oldřich Zima
Funkce:
Lídr kandidátky Královéhradeckého kraje
Osobní motto:
„Z pramínků PRAMEN ….. z říčky ŘEKA ….“

Životopis

Jmenuji se Oldřich Zima Je mi 60 let. Mé vzdělání je v oborech elektrotechnika a strojírenství. Minimálně polovinu svého pracovního života pracuji jako obchodní a projektový manažer.

Mimo své pracovní specializace se dlouhodobě zajímám o historii, sociologii a další společenská témata. Zajímají mě lidské vztahy a jejich kvalita nejen v osobním životě, ale i v širších souvislostech ve fungování celé společnosti. Zajímá mne též kvalita života celé společnosti, kterou v současné době hodnotím velmi kriticky.

Jaké mám předpoklady pro funkci poslance? 

Postrádám aktivní a odpovědný občanský přístup k dění ve společnosti, a velmi silně cítím postupné, avšak významné, ubývání osobních, ústavou garantovaných, občanských svobod.

Společnost, stejně jako jakýkoli jiný živý organizmus, prosperuje tak jak kvalitně prosperuje každá jeho buňka. Ve společenském kontextu tedy každý její občan potažmo obec, region.

Mým cílem je pomoci nastavit společenskou dohodu tak, aby každý občan pochopil důležitost své osobní odpovědnosti za správu věcí veřejných a takto odpovědně přistupoval i k volbě svých zástupců, kterým dá důvěru a svěří jim do rukou vyšší rozhodovací pravomoci.

Nedílnou součástí tohoto je i vysoká míra přijaté ZODPOVĚDNOSTI takto zvolených zástupců a vnímání jejich práce jako služby pro blaho občanů a společnosti.

!!! OBČAN TU NENÍ PRO POLITIKY, ALE POLITIK PRO OBČANY !!!

Proč jsem se rozhodl kandidovat a proč za hnutí PRAMENY? 

Proto jsem se rozhodl vstoupit do širší společenské diskuze s úmyslem aktivně se podílet na tvorbě společného prostoru a v součinnosti se stejně smýšlejícími spoluobčany znovu navracet fungování společností do přirozeného řádu.

Jako člen Předsednictva politického hnutí CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI, které se spojilo na společné hodnotové platformě s dalšími politickými a občanskými subjekty do politického hnutí PRAMENY, se budu z pozice lídra za Královéhradecký kraj snažit prosadit tyto principy do života naší společnosti.

Osobní vzkaz

Přijďte k volbám a rozhodujte se odpovědně.