MUDr. Andrea Málková
MUDr. Andrea Málková
Funkce:
Lídryně kandidátky Jihomoravského kraje

Jmenuji se Andrea Málková a většina mého života je spjata s Brnem, kde jsem vystudovala lékařskou fakultu a kde také pracuji v Centru komplexní medicíny.

Již během studia jsem zjistila, že mi v přístupu naší západní medicíny k pacientovi chybí individuální hledání příčiny původu jeho nemoci. V roce 2009 jsem založila Centrum komplexní medicíny, kde mohu tento individuální přístup k pacientovi aplikovat a pomáhat pacientům díky propojení klasické západní medicíny s medicínou holistickou (anthroposofická medicína, homeopatie, tradiční čínská medicína). V posledních letech se věnuji využití lékařských přípravků ze jmelí pro onkologické pacienty.

Velkým mezníkem se pro mne stal březen 2020 s vyhlášením pandemie. Čím více jsem se do problematiky ponořovala, tím více nesrovnalostí mezi oficiální propagandou a realitou z mé praxe mi začalo vyplavávat na povrch. Uvědomila jsem si, že v současné době může ve velké míře také hlas lékařů ovlivnit názor veřejnosti na okrajování svobod, které se nyní pod zástěrkou boje s pandemií dějí. Proto jsem se propojila s hnutím Cesta odpovědné společnost, jejichž filosofie je mi osobně velmi blízká. Zde jsme si společně s kolegy ze zdravotního výboru vydefinovali priority, které bychom v rámci obnovy našeho zdravotnického sytému rádi podporovali:

  • Systém zdravotnictví založený zejména na prevenci.
  • Svobodný výběr léčebné metody zahrnující také integrativní medicínu.
  • Dobrovolné očkování s plnou informovaností pacienta o možných rizicích a nežádoucích účincích zvolené vakcíny.
  • Volba Individuálního očkovacího plánu vakcinace dětí s rizikovými faktory s možností posunu očkovacího plánu po druhém roce věku.
  • Zajištění ochrany před tlakem farmaceutických firem na MZ a jednotlivé odborné společnosti.

Téma zdraví je jednoznačně tématem nadcházejících voleb do sněmovny, kam jsem se v rámci sdružení Prameny rozhodla kandidovat, neboť žádná ze současných velkých parlamentních stran dokonce ani neslibuje významnější systémovou změnu, která by nás ochránila před sanitární totalitou, která je v naší zemi postupně zaváděna. Proto je v podstatě nepodstatné, v jakém poměru si svoje křesla v parlamentu rozdělí. To dává svobodu voličům s otevřenou myslí neobávat se propadu hlasu pro malé strany a dovoluje jim volit srdcem! A konečný výsledek může jen příjemně překvapit.

Já osobně mohu za hnutí Cesta slíbit, že nesejdeme z cesty ke svobodné a zodpovědné společnosti, která nemusí být jen utopií. Věřím, že právě celá tato Covidová tragédie otevřela a v budoucnosti otevře oči mnoha lidem, kteří volbou jakékoliv strany, která se nebojí proti této manipulaci veřejně vyjádřit, podpoří pozitivní přerod naší společnosti. Nestane se to určitě ihned po těchto volbách, ale nejdůležitější je tento proces zahájit. Vy můžete začít třeba volbou čísla 10 Prameny.